Kľúč k víťazstvám

22. januára Mk 3, 1-6

V centre Božej pozornosti je človek. Ježiš chce človeka vrátiť do ústrednej pozície aj v našej pozornosti: "Staň si doprostriedku!" Spôsob, akým to robí, je veľmi konkrétny a trochu provokačný, no zároveň pekný. Mnohokrát skutočnosť hodnotíme z teoretických východísk, podľa všeobecných, už prijatých princípov. Ak však máme pred sebou konkrétneho človeka, náš pohľad na vec sa zásadne mení. A tak to má byť! Len nezabudnúť na konkrétneho človeka a jeho biedu...