Kľúč k víťazstvám

23. januára Mk 3, 7-12

Keď sa ti v hlave náhle zjaví myšlienka, ktorá ťa oberá o vietor z plachiet, či hádže brvná pod nohy, alebo myšlienka, ktorá ťa vzďaľuje od Boha, spochybňuje tvoju hodnotu, oslabuje tvoju lásku, tvoju horlivosť, chuť rozvoja... vtedy si spomeň na to, že to nie sú hocijaké myšlienky, ale je za tým diabol, ktorý sa snaží nadviazať s tebou dialóg. Odpovedz na to svojim NIE! Rozhodne, prísne. To je spôsob, ktorý nás dnes učí Ježiš.