Kľúč k víťazstvám

14. februára Mk 7, 31-37

Keď si všimneš, že hovoríš nevhodné slová, že hovoríš tak pokrivene, až iných dusí, tak pros, aby si mohol hovoriť správne. K tomu povzbudzuje dnešné evanjelium. Aby si mohol hovoriť správne. Dobré veci, prinášajúce iným život.