Kľúč k víťazstvám

15. februára Mk 8, 1-10

Tisíce ľudí tri dni počúvali Ježiša... Prosme dnes o milosť takéhoto sústredenia na svetlo, ktoré preniká naše tmavé mraky - na slove Boha.