Kľúč k víťazstvám

18. februára Mk 8, 14-21

Ježiš dnes upozorňuje učeníkov na ich problém s pamäťou: musel im pripomenúť nedávnu udalosť zázraku rozmnoženia chlebov. Pretože si ho nepamätali, boli v zajatí svojho strachu a malodušnosti. Dobrá pamäť o udalostiach, o premenách, ktoré vykonal Boh v našom živote, je najlepším liekom na malodušnosť a pocity úzkosti.