Kľúč k víťazstvám

22. februára Mt 16, 13-19

Je dobré popočúvať, čo ľudia hovoria o Bohu. A majú vskutku najrôznejšie pohľady a nápady... Je to dobré aj preto, že sa tak môžeme aj my konfrontovať s otázkou: aký je ten Boh, v ktorého ja verím?