Kľúč k víťazstvám

25. februára Mk 9, 30-37

Ježiš objíma dieťa a tak svojim učeníkom ukazuje, že majú mať vlastne takýto postoj starostlivosti voči malým a bezbranným, voči tým, ktorí potrebujú našu zodpovednosť. Nedržte vo svojom krčovitom objatí svoje ambície, svoje choré nápady a plány na to, ako sa stať dôležitejšími než sú iní. Držte druhého človeka s pocitom zodpovednosti a starostlivosti.