Kľúč k víťazstvám

28. februára Mt 9, 14-15

Existuje spásonosný smútok. Je to smútok, ktorý pochádza z pocitu straty Pána Boha, Milovaného, Ženícha. A vtedy je dobre sa tomuto smútku odovzdať, aby vyznel v tvojom srdci. Neprekrývaj ho zábavou, obžerstvom a podobne. Siahni po pôst, ktorý ti pomôže intenzívnejšie prežiť tento smútok a spôsobí, že sa staneš hlbším človekom, vážiacim si Božiu lásku.