Kľúč k víťazstvám

26. marca Jn 5, 31-47

"Skutky, ktoré konám svedčia o mne, že ma poslal Otec". Vieš k akým skutkom si povolaný ty? To sú tie dobré ľudské skutky, ktoré vidíš, že ich nevieš konať zo svojich síl, že na ne potrebuješ silu "zhora" - Božiu lásku. Cez nich sa bude v tvojom živote zjavovať Ježiš Kristus, a aj ten, ktorý ho poslal. Ktoré skutky to sú?