Kľúč k víťazstvám

21. mája Mt 28, 16-20

„Ja som s vami po všetky dni“, hovorí Ježiš svojim učeníkom ako slová rozlúčky, ako slová potrebné na čas, kým sa nevráti. Aby rozohnal naše pochybnosti a mohli sme žiť svoje dni ako misiu...