Kľúč k víťazstvám

23. mája Jn 16, 23b-28

Že môžeš byť v spojení so svojim Stvoriteľom, to nie sú len pekné slová. Ježiš hovorí, že túži po takomto spojení pre nás. Aby sme v Jeho mene boli v spojení s Otcom. Aby sme boli v Jeho svete, vo svete Boha. Si vo svete Boha vždy, keď sa k Nemu obraciaš. A to sa deje naozaj.