Kľúč k víťazstvám

24. mája Jn 17, 1-11a

Táto časť evanjelia sa volá Ježišovou veľkňazskou modlitbou. Je to v skutočnosti veľmi intímny rozhovor Ježiša s Otcom. Rozhovor plný dôvery, nádeje, hlbokých túžob, rekapitulácie. Možno viac ako obsah, stojí za to, všimnúť si štýl. A naučiť sa mu. Naše modlitby totiž priveľmi pripomínajú vyjednávanie, obchodovanie, zoznam pubertálnych rozmarov. Vo viere potrebujeme stále rásť. A rásť vo viere znamená zjednodušovať sa, obnovovať v sebe dôverujúce dieťa.