Kľúč k víťazstvám

30. mája Jn 21, 20-25

Stáva sa, že sa nadmerne trápime, alebo naopak, nadchýname životnými osudmi iných. Ježiš dnes napomína apoštola Petra, ktorý prežíva niečo také. Namiesto toho, aby prebýval s Ježišom v mlčaní a počúvaní, Peter sa rozbehol za pohybom svojho srdca. Buď pri Ježišovi a dovoľ mu viesť ťa. Nedovoľ, aby ťa okradli zbytočné starosti či marné nadšenie.