Kľúč k víťazstvám

31. mája Jn 20, 19-23

Duch Svätý je darom, prostredníctvom ktorého je v nás samotný Boží život. Nejde o nejak vylepšený biologický život, ale o schopnosť dávať život - lebo toto je Boh vo svojej podstate: prameň života. Uskutočňuje sa to prostredníctvom odpúšťania: komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Toto je misia kresťanov vo svete: odpúšťať dopadajúcu na nich nespravodlivosť a takto byť prostredníkmi Božieho odpustenia.