Kľúč k víťazstvám

1. júna Mk 12, 1-12

Zavrhnutie sa stalo začiatkom nového života - zakúsili sme to znovu počas uplynulého veľkonočného obdobia. Na tomto "zázraku" stojíme aj my a v jeho svetle sa učíme hľadieť na všetky zavrhnutia, ktoré na nás prichádzajú. Aby tak Kristus mohol byť oslávený v nás, a v ňom Otec.