Bratislava: Kvetná nedeľa 2011

kvetna_nedela_miniNa Kvetnú nedeľu si Cirkev slávnostným spôsobom pripomína Ježišov príchod do Jeruzalema. V tento deň tak ako Jeruzalemčania a ich deti vítame Krista pokorne vchádzajúceho do našich chrámov, aby priniesol Otcovi dokonalú obetu.

Albánsko: Návšteva kustóda

Albansko_miniV dňoch od 29. marca do 1. apríla 2011 páter Lucián Mária Bogucki navštívil misiu slovenských minoritov v Albánsku.

Jasenské misie

jasen_miniVo farnosti Jesenské a vo filiálke Rimavské Janovce sa po osemdesiatich rokoch konali ľudové misie, ktoré viedli páter Roman a páter Peter...

Palermo[ITA] - Duch Assisi: pamäť a proroctvo

Palermo_miniV dňoch od 21. do 26. marca 2011 sa uskutočnilo sympózium a stretnutie provinciálov (vyšších predstavených) zo všetkých františkánskych rodín prvého rádu pôsobiacich zvlášť v Taliansku, ale taktiež v štátoch južnej Európy a malej Ázie.

Dolný Smokovec: Duchovná obnova pre učiteľov

Smokovec_mini27 pedagogických a nepedagogických zamestnancov Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku sa v dňoch 18. – 20. marca 2011 zúčastnili duchovnej obnovy v Charitnom dome v Dolnom Smokovci.

„Stratila sa a našla sa“

Invertarium_miniVo štvrtok 17. marca 2011 po desiatkach rokov neprítomnosti sa vrátila bratom minoritom vzácna kniha z levočského kláštora Liber inventariorum rerum universarum conventus Leucsoviensis ad S. Spiritum.

Františkánske proprium

proprium_miniMinulý týždeň sa po dlhých rokoch františkánska rodina na Slovensku dočkala slovenského prekladu vlastných liturgických textov breviárovej modlitby. Je to po prvýkrát, kedy sa  tlačou v jednej knihe ukazujú liturgické texty...

Generálna vizitácia

asistent_mini10. marca 2011 sa v minoritskej kustódii Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Slovensku začala historicky druhá generálna vizitácia.

Pôstna modlitebná akcia za povolania

Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojom posolstve k 48. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý budeme v Cirkvi spoločne prežívať 15. mája 2011, na štvrtú veľkonočnú nedeľu, pripomína, že povinnosť napomáhať kňazské a rehoľné povolania sa týka celého kresťanského spoločenstva.

V odpovedi na posolstvo Svätého Otca vytvoríme v pôstnom období v našej kustódii modlitebnú reťaz na úmysel duchovných povolaní. Modlitebná akcia pozostáva z modlitby krížovej cesty spolu s veriacimi pri našich kostoloch a kláštoroch na tento úmysel v určenú pôstnu nedeľu. V týždni po krížovej ceste všetkých povzbudzujeme, aby svoje modlitby a pôstne predsavzatie obetovali aj na tento úmysel. Týmto spôsobom vytvoríme spoločnú pôstnu modlitebnú reťaz za duchovné duchovné povolania pre Cirkev a pre našu rehoľnú rodinu na Slovensku.

 

V našich komunitách sa budeme modliť takto:

 

  • Albánsko – 1. pôstna nedeľa (13. marec)
  • Bratislava – 2. pôstna nedeľa (20. marec)
  • Brehov – 3. pôstna nedeľa ( 27. marec)
  • Levoča – 4. pôstna nedeľa (3. apríl)
  • Spišský Štvrtok – 5. pôstna nedeľa (10. apríl)

Bratislava: 9. výročie posviacky kostola sv. Františka

fran_miniVo štvrtok 10. marca t.r. sa vo farskom kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi konala slávnostná sv. omša  pri príležitosti 9. výročia jeho posviacky.

 

Albánsko: Karneval a farská “Superstar”

Al_miniAko to býva zvykom, pred Veľkým Pôstom, aj u nás vo Fieri sme zorganizovali karneval pre deti z našej farnosti a nechýbali aj niektorí naši sympatizanti z iných vyznaní. Je to už tretí rok, čo organizujeme tuná túto zábavu a pomaly karneval zapúšťa svoje korene a nachádza si svojich priaznivcov.

Brno: Dokumentárny film o sv. Františkovi

blazon_miniČeský režisér Otakar Mária Schmidt nakrútil nový dokumentárny film o sv. Františkovi s názvom: „Blázon z La Verny“. Úlohy sv. Františka sa v ňom zhostil náš český spolubrat br. Bohdan Heczko.