Farská púť Santiato - Fatima

FatminiDvadsiatka veriacich z farnosti Bratislava – Karlova Ves a k tomu ďalších dvadsať iných z rôznych strán Slovenska sa začiatkom mesiaca októbra vybrala na spoločnú púť na západné pobrežie Európy.

"Kultúra života - kultúra pre život" na konferencii v Bratislave

V Bratislave sa dnes konala jedna z najväčších medzinárodných konferencií o kultúre života - kultúre pre život v histórii Slovenska.

Brehov: Duchovné cvičenia bratov

DuchovneminiV jesennej atmosfére Brehovského kláštora prežili od 21. – 27. októbra 2012 pätnásti bratia minoriti spoločný týždeň na tématických duchovných cvičeniach.

Osimo: Otvorenie sarkofágu sv. Jozefa

KUPERTZačiatkom októbra bolo v Bazilike sv. Jozefa Kupertínskeho v Osimo (IT) prevedené úradné rozpoznanie telesných ostatkov významného minoritského svätca.

FSSPX vylúčilo zo svojich radov biskupa Williamsona

Econ 25. októbra (TK KBS/RV CZ) - Tradicionalistické Bratstvo sv. Pia X. vylúčilo zo svojich radov biskupa Richarda Williamsona.

Biskup Williamson sa neslávne preslávil svojimi revizionistickými názormi na vyhladzovanie Židov počas 2. svetovej vojny, čím spôsobil nie malé problémy Svätej stolice, ktorý v roku 2009 (21. januára) tesne pred tým než jeho postoj vyšiel na známosť, rozhodol o zrušení exkomunikácie, v ktorej sa spolu s ďalšími tromi lefévbristickými biskupmi nachádzal v dôsledku prijatia biskupského svätenia bez pápežského poverenia. Stredajšie tlačové vyhlásenie Bratstva uvádza, že ho vylúčil generálny predstavený Bratstva Mons. Bernard Fellay 4. októbra 2012 za viaceré prejavy neposlušnosti voči predstaveným. Posledným z nich bol otvorený list, ktorým Mons. Williamson vyzýval generálneho predstaveného Bratstva k odstúpeniu, píše sa v tlačovom vyhlásení Bratstva. Mons. Williamson, ktorý bol pôvodne anglikánom, prestúpil k lefévbristom v roku 1972.

KBS reaguje na pokus uzákoniť homosexuálne partnerstvá na Slovensku

Belušské Slatiny 24. októbra (TK KBS) - Rada KBS pre rodinu, ktorá zasadala 23. a 24. októbra v Belušských Slatinách, vydala vyhlásenie k návrhu zákona o registrovanom partnerstve. Vyhlásenie prinášame v plnom znení. 

.

Vyhlásenie k návrhu zákona o registrovanom partnerstve nrsr

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietli návrh zákona o registrovanom partnerstve na prebiehajúcej 8. schôdzi parlamentu.

Návrh kladie homosexuálne partnerstvo na tú istú úroveň ako manželstvo s jeho výsadami v jednotlivých právnych úpravách. Homosexuálne cítenie, ktoré je vlastné niektorým osobám, nemá viesť k trvalému spoločenstvu života s právnou ochranou, a to z dôvodu, že homosexuálne partnerstvo nemožno klásť na jednu úroveň s prirodzeným manželským zväzkom medzi mužom a ženou. Homosexuálne úkony sú svojou povahou nezriadené a sú v úplnom protiklade k posvätnosti sexuality muža a ženy v manželstve.

Nie je to nič nové pod slnkom, pretože ľudia pred Kristom i v našom letopočte museli vždy s týmto zápasiť. Apoštol Pavol v 1. stor. n. l. píše Rimanom: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rim 1, 26-28) Aká je to „zaslúžená odplata“, to vieme z histórie Ríma, ktorý padol na nemorálnosti. Chceme veriť, že nikomu z vás nejde o úpadok slovenského národa.

Veľmi závažný je fakt, že takýto zákon by nútil kresťanov nielen súhlasiť, ale aj priamo napomáhať homosexuálnym praktikám, čo je v rozpore s kresťanským učením. V skutočnosti zakladá diskrimináciu kresťanov. Praktizujúci kresťan nebude môcť kandidovať na starostu, či zamestnať sa na matričnom úrade, ak nechce napomáhať uznaniu homosexuálnych partnerstiev. Podobne v súkromnom sektore budú kresťania nútení kolaborovať v poskytovaní služieb súvisiacich s registráciou týchto partnerstiev. Takto sa v našej demokratickej spoločnosti dostanú kresťansky zmýšľajúci ľudia do takej izolácie, akú nezažili ani za najhlbšej totality.

Belušské Slatiny, 23. 10. 2012

Mons. Milan Chautur CSsR
košický eparchiálny biskup,  predseda Rady KBS pre rodinu a členovia Rady KBS pre rodinu

Arcibiskup Müller: Zjavenie má interpretovať pápež, nie médiá

Vatikán 19. októbra (TK KBS/RV CZ) - Dnešnému človeku chýbajú perspektívy, pretože z jeho horizontu zmizol Boh. Žije v krátkodobých riešeniach, hoci sa sám presviedča o ich nedostatočnosti, uviedol arcibiskup Gerhard Müller, prefekt Kongregácie pre náuky viery.

mullerĽudia môžu tvrdiť, že Boh zomrel, ale či chceme alebo nie, On existuje a zjavil sa človeku, zdôraznil arcibiskup Müller, keď vysvetľoval, prečo Benedikt XVI. postavil do centra svojho pontifikátu otázku Boha a nutnosť návratu k teocentrizmu v Cirkvi. 

K svojej novej funkcii niekdajší regensburgský biskup podotkol, že poslanie autenticky interpretovať Zjavenie bolo zverené Cirkvi, pápežovi a biskupom, ktorí sú s ním v jednote. Nemôžu si ho osobovať žiadne iné cirkevné skupiny, ako napríklad združenie amerických rehoľníčiek, ktoré už od roku 1977 požaduje kňazstvo žien. Arcibiskup Müller pripomína, že v skutočnosti ide o otázku dogmatickú. V spore medzi týmito rehoľníčkami a Kongregáciou pre náuku viery ide o to, kto je Zjavený a jeho zásadným prvkom, hovorí prefekt kongregácie pre taliansky denník Il Foglio.

Arcibiskup Müller tiež varuje pred prenášaním cirkevných sporov do médií. Mediálny tlak nepomáha riešeniu problémov. Ako príklad menoval hnutie Wir sind Kirche, ktoré môže počítať s podporou tlače. Vďaka tomu sa vždy dostanú do uší protesty proti celibátu a zamlčuje sa skutočnosť, že jeho význam potvrdil II. vatikánsky koncil. Podobne je tomu s prijímaním pre rozvedených. Do centra úvah sa stavia ich situácia a zabúda sa, že dnes je potrebné dbať predovšetkým o stálosť rodín a nie ešte viac uľahčovať ich rozpad.

Podľa nemeckého arcibiskupa Cirkev utrpela v poslednej dobe veľa krívd zo strany médií. Mediálny hon na kňaza v súvislosti s mravnostnými škandálmi bol nespravodlivý. Napriek preukázateľným faktom sa v ňom podsúvalo, že kňazstvo nahráva pedofílii. V skutočnosti ide o obecný problém našej doby, ktorý sa týka celej spoločnosti. Napríklad v Nemecku bolo v tomto roku zaznamenaných okolo 20-tisíc prípadov pedofílie, ani jediný sa však netýkal duchovnej osoby, uviedol prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Priznáva, že tiež kresťania majú samozrejme svoje limity a dopúšťajú sa chýb. Nikto však nemôže poprieť, že srdce Cirkvi bije pre človeka, uviedol arcibiskup Müller. 

Zdroj: RV CZ

foto: http://sancrucensis.wordpress.com

Kňaz bežiaci maratón vyspovedal umierajúceho spolubežca

Zaujímavá udalosť sa stala počas tohtoročného 13. Poznanského maratónu v Poľsku. Kňaz bežiaci medzi maratóncami udelil rozhrešenie umierajúcemu spolubežcovi.

Mladý kňaz Adam Pawłowski, ktorý pastoračne pôsobí ako katechéta, sa rozhodol zabehnúť 42 km dlhú trasu maratónu svojským spôsobom – oblečený v čiernej kňazskej reverende, na ktorú si pripevnil nápis: Boh existuje. Netreba zdôrazňovať, že vyvolal väčší záujem a nadšenie médií ako samotný víťaz preteku. Počas behu sa ho mnohí ľudia i pretekári pýtali, či je skutočným kňazom, alebo je len v prestrojení.

Jeho rozhodnutie bežať v reverende sa však ukázalo veľmi prozreteľnostným vo chvíli, keď po 14 km behu skolaboval jeden z pretekárov. Hoci mu záchranári už nedokázali pomôcť, nápadne oblečený kňaz – bežec, ktorého organizátori pohotovo privolali, mu udelil pred smrťou rozhrešenie. Maratón pokračoval aj po tragickej udalosti. Mladý kňaz pred dobehnutím do cieľa stihol vyspovedal ešte iného spolubežca.

zdroj: wiadomosci.gazeta.pl

.

Bratislava: Vdp. Benjamín Kosnáč v Karlovej Vsi

Benjamin miniVdp. Benjamín Kosnáč, ktorý už 12 rokov pôsobí ako správca slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Detroite navštívil svoju rodnú farnosť – Karlovu Ves.

Vatikán potvrdil, že pápež Luciani zomrel prirodzenou smrťou

Vatikán 17. októbra (TK KBS) - Cirkev si dnes pripomína sté výročie od narodenia pápeža Jána Pavla I., ktorého pontifikát trval len 33 dní.

luciani

Postulátor kauzy jeho blahorečenia Mons. Enrico dal Covolo, rektor Pápežskej Lateránskej univerzity, dnes odovzdá prefektovi Kongregácie pre kauzy svätých kardinálovi Angelovi Amatovi prvú časť správy positio, teda 

všetky nazhromaždené dôkazy o hrdinských cnostiach, o živote a údajnom zázraku Albina Lucianiho. Ako v jednom z rozhovorov uviedol Mons. dal Covolo, na povrch vychádzajú nové detaily o jeho zdravotnom stave. Vďaka svedectvám a lekárskym záznamom, bolo definitívne potvrdené, že pápež Ján Pavol I. zomrel prirodzenou smrťou. Mons. dal Covola nazýva Jána Pavla I. „dobrým pastierom, ktorý venoval svoj život bezhranične svätej Cirkvi“. Podľa neho bolo „prijatie pontifikátu napriek nestálemu zdravotnému stavu z jeho strany hrdinské“.

Ján Pavol I. bol medzi ľuďmi veľmi obľúbený, častokrát nazývaný „usmievavý pápež“, rektor univerzity však dodáva: „Napriek apelom veriacich, musím povedať, že nie vždy sa stretol s láskou ľudí: bol osobou veľmi prísnou; čo sa týka učenia viery, neustupoval a dokazujú to aj rozličné epizódy z jeho života.“ Pápež bol v minulosti kritizovaný za svoj príhovor z 10. septembra 1978, keď povedal: „My všetci sme milovaní Božou láskou, ktorá nikdy nezapadá. On je Otcom, ba ešte viac matkou. Nechce nám robiť zle, chce nám iba dobre, a to všetkým.“ Jeho rozprávanie o Bohu ako o matke vyvolalo veľký rozruch. Mons. dal Covolo vysvetľuje: „Dnes môžeme s istotou povedať, že pápež sa vyjadril správne. Boh je Otec, ale miluje svoje deti s materským citom, vychádzajúc z biblickej tradície. Boh nás tak miluje ako otec ale zároveň s láskou, akú by tiež dala aj matka!“( TK KBS, RV mf; ml )

Nemecko bolo obžalované v OSN pre náboženskú diskrimináciu

Rakúsko 15. októbra (TK KBS/RV CZ) - Viedenské Observatórium prejavov netolerancie a diskriminácie voči kresťanom podalo pri Rade pre ľudské práva OSN žalobu na Nemeckú spolkovú republiku.

Táto mimovládna katolícka organizácia, ktorú viackrát podporila aj Svätá stolica, v šiestich bodoch viní Nemecko z nedodržiavania náboženskej slobody. Prvý bod obžaloby sa týka zákazu domáceho vzdelávania – tzv. homeschooling, na ktorý by v alternatíve k štátnemu školstvu mali mať rodičia právo. V spolkových krajinách doteraz platí ríšsky školský zákon z roku 1938, ktorý domáce vyučovanie trestá peňažnými trestami či výnimočne aj odňatím slobody. Keďže pre rodičov neexistuje iné východisko, často radšej volia vysťahovanie do susedného Rakúska alebo do USA.

Neistý je aj osud lekárnikov, ktorí sa rozhodnú kvôli výhrade svedomia nevydať eticky sporné lieky – napríklad antikoncepciu či vakcíny vyvinuté deštrukciou ľudských zárodočných buniek. Výhrada svedomia lekárnikov nie je v Nemecku zakotvená zákonom. Definuje ju iba právne nezáväzný obežník ministerstva zdravotníctva z roku 1986. Tretí bod obžaloby sa týka neutíchajúcej agresie voči pokojným pochodom pro-life aktivistov. Mnohokrát nie sú štátnymi úradmi povolené ani pokojné manifestácie v blízkosti potratových kliník. Viedenské Observatórium ďalej obviňuje nemecké súdy z banalizovania protikresťanskej diskriminácie, zatiaľ čo urážky iných náboženstiev bývajú trestané prísnejšími postihmi. Piaty bod obžaloby sa týka pribúdajúcich vandalských činov, namierených proti kresťanským kostolom a cintorínom.
A posledným sporným bodom je sexuálna výchova v nemeckých školách, od ktorej nemôžu byť školáci oslobodení. Hodiny sexuálnej náuky, ktorá často stojí v priamom rozpore s morálnym učením Katolíckej a iných kresťanských cirkví, sú povinné. Európsky súd pre ľudské práva už raz – v roku 2011 – svojím rozhodnutím (319/08) zamietol sťažnosť rodičov v tejto súvislosti.

Hoci Nemecko je krajinou, ktorá sa snaží rešpektovať slobodu vyznania, Observatórium prejavov netolerancie a diskriminácie voči kresťanom chce svojou obžalobou upozorniť na tendenciu naklonenej roviny – od netolerancie, ktorá je kultúrnym fenoménom, sa prechádza k diskriminácii, vyjadrenej v súbore právnych noriem. Tretím štádiom je skutočná protikresťanská nenávisť. Ak nechceme k nej dospieť, musíme zabrániť dvom predchádzajúcim stupňom, varuje rakúske Observatórium. 

Zdroj: RV CZ

Pozvánka na utorkové stretnutie s kňazom Benjamínom Kosnáčom

Bratislava 15. októbra (TK KBS) - LUX Communication, spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách, pozýva v utorok 16. októbra na stretnutie s Benjamínom Kosnáčom, rodákom z bratislavskej Karlovej Vsi, ktorý už 10 rokov pôsobí v slovenskej Farnosti svätých Cyrila a Metoda v americkom Detroite. Stretnutie sa uskutoční v utorok 16. októbra o 18:30 v Pastoračnom centre. Na úvod sa premietne 26-minútový dokumentárny film Slovak export o práci Benjamína Kosnáča v jeho živej farnosti, po ktorom bude nasledovať diskusia. 

TK KBS