Na prázdninách u minoritov bolo dobre

Skupinka mládežníkov dorazila aj tento rok do kláštora v Levoči.

Letná duchovná obnova MM

V týždni od 9. do 15. júla sa prechodným bydliskom spoločenstva Misia Máriina stal bývalý kňazský seminár v Badíne.

Z operného speváka minoritom

Portál VaticanNews priniesol zaujímavý rozhovor s naším spolubratom Petrom Hrdým, ktorý pôsobí ako zbormajster v Pápežskej bazilike sv. Františka v Assisi.

Po stopách brata Štefana

V dňoch 6. až 9. júla sme sa my – bratia minoriti, spolu so skupinkou mladých vydali na púť po miestach, kde sa pred takmer 400 rokmi odohrával príbeh nášho rehoľného spolubrata Štefana Iglódyho.

Marianka: DO učiteľov z Karlovej Vsi

Po rušných posledných školských dňoch sme prijali pozvanie stráviť začiatok prázdnin na duchovných cvičeniach v Marianke.

Karloveský farský splav 2023

Aj tento rok sme začali čas letných dovoleniek naším spoločným farským splavom.

Intenzívny mesiac OFS

Členovia a sympatizanti Františkánskeho svetského rádu absolvovali duchovné cvičenia, mariánsku púť do Prahy a celoslovenské stretnutie na Velehrade.

Dvadsať rokov cirkevnej školy sv. Františka

V sobotu 17. júna v Bratislave sa konala oslava 20. výročia založenia cirkevnej školy Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

Zakončenie kustodiálnej kapituly

Posledný deň kapitulných obradov sme sa venovali výberu gvardiánov jednotlivých kláštorov a ďalších asistentov, potrebných pre chod našej kustódie.

Pokračovanie kustodiálnej kapituly

V dňoch 5. - 7. júna sa naše rehoľné spoločenstvo opäť zišlo v Brehove, aby sme pokračovali v slávení v poradí už 6. kustodiálnej kapituly.

Zoslanie Ducha Svätého v Levoči

Naše oslavy vyvrcholili nedeľnou svätou omšou o 11:00. Keďže náš levočský kostol je zasvätený Duchu Svätému, pozvali sme aj slávnostného kazateľa, ktorým bol salezián don Anton Červeň z Prešova.

Minoritská cyklopúť pozdĺž Hrona

Bratia minoriti pozývajú mladých, od 15 rokov vyššie, na cyklopúť pozdĺž Hrona, ktorá sa uskutoční v termíne od 12. do 20. augusta 2023.