Púť Misie Máriinej do Medžugoria

Pri príležitosti 55. výročia vzniku spoločenstva Misia Máriina, ktoré je už dlhé roky pod duchovným vedením p. Luciána Boguckého OFMConv., sa uskutočnila 6.-10.5.2024 púť do Medžugoria.

Levoča: Požehnaný Fatimský deň

Vyše 350 ctiteľov Panny Márie sa v predvečer výročia Fatimských zjavení zúčastnilo slávnostnej procesie z Levoče na Mariánsku horu.

Levoča:  pozvánka na Fatimský deň

Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie pozývame 12.-13. mája do Levoče na Fatimský deň.

Vizitácia svetských františkánov

Od 2. do 4. mája prebiehala na Slovensku medzinárodná vizitácia Františkánskeho svetského rádu (OFS).

Duchovná obnova pre učiteľov

Každoročná duchovná obnova nám učiteľom umožňuje sa na pár dní stíšiť od každodenného zhonu, pozrieť sa na svoju prácu s odstupom a spoznávať  nové cesty pre náš osobný aj pracovný život.

BA: Farská duchovná obnova

Bratia minoriti z Bratislavy- Karlovej Vsi od 30. apríla do 2. mája zorganizovali duchovnú obnovu nielen pre svojich farníkov, ale aj pre veriacich zo širokého okolia.

Zhromaždenie rehoľných predstavených

V dňoch 23. – 24. apríla sa v Badíne uskutočnilo 9. zhromaždenie konferencie vyšších predstavených mužských a ženských reholí.

Farská duchovná obnova

Farské spoločenstvo z Bratislavy Karlovej Vsi vás pozýva na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať od 30. apríla do 2. mája 2024 v kostole sv. Františka.

Nový krakovský provinciál

Máme nového provinciálneho ministra. Bol som pri tom. Od pondelka do piatku (15.-19.4.) som sa zúčatnil prvej časti kapituly krakovskej provincie minoritov.

Karlova Ves: Oprava strechy pokračuje

Od utorka 16. apríla sme začali najdôležitejšiu etapu opravy strechy kostola sv. Františka a tou je výmena svetlíkov (okien)  na hlavnej streche. Tieto práce by mali byť realizované približne mesiac.

Duchovná obnova s apoštolským nunciom

Žiaci Spojenej školy sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi sa v stredu 27. marca stretli s apoštolským nunciom Mons. Nicolom Girasollim.

Bratislavská predpremiéra filmu Brat Štefan

Bratislavská predpremiéra nového dokumentárneho filmu Mareka Poláčka Brat Štefan sa konala v utorok 12. marca v kinosále RTVS v Mlynskej doline a 13. marca v kostole sv. Františka v Karlovej Vsi.