Albánsko

Albánsko: Sviatok Sv. Mikuláša

mik

Ako každý rok, aj tohto roku už tradične sme privítali v našej farnosti vo Fier sv. Mikuláša. Tento krát sme ho však stretli súčasne na dvoch miestach našej farnosti, a teda vo farskom kostole vo Fier a v dedinke Jaru v bunkri, ktorý už desať rokov nám slúži ako kaplnka pre veriacich...

Ako každý rok, aj tohto roku už tradične sme privítali v našej farnosti vo Fier sv. Mikuláša. Tento krát sme ho však stretli súčasne na dvoch miestach našej farnosti, a teda vo farskom kostole vo Fier a v dedinke Jaru v bunkri, ktorý už desať rokov nám slúži ako kaplnka pre veriacich okolitých dedín. Svätý poukázal týmto aj na boží dar ‚bilokácie’ (byť súčasne na dvoch miestach).

Nepochybne najväčšiu radosť z návštevy svätca mali deti, ale nezaháľali ani dospelí – vidiac, že aj oni sú božie deti, a tak ochotne podišli k sv. Mikulášovi podať si ruku a pozdraviť ho. Väčšina detí si pripravila aj nejaké piesne a básne, a iní zase jednoduché milé slovo na uvítanie. Sv. Mikuláš pochválil tento rok deti zvlášť za disciplínu, teda v porovnaní s minulým rokom ozaj sa polepšili v správaní sa v kostole, a taktiež za pokroky v katechizme.

Je potrebné dodať, že tohto svätca si Albánci ctia veľmi dlho a jeho úcta nevymizla ani v čase veľkého prenasledovania. Jemu sú zasvätené mnohé kostoly či dokonca mestá. Ľudia začínajú oslavovať sv. Mikuláša už deň skôr na vigíliu bohatou štedrou večerou, a preto aj my sme oslavovali sv. Mikuláša vo farskom kostole s veriacimi už v nedeľu piateho decembra.

V pondelok na pozvanie pátrov salvatoriánov sme pokračovali v oslave svätca vo farnosti Bilaj, v dedinke Murqinë, ktorá ma kostol zasvätený sv. Mikulášovi. P. Jaroslav predsedal sv. omši a v kázni priblížil veriacim, z ktorých väčšina boli deti a mládež, zázraky a príbehy zo života sv. Mikuláša. Katolícke rodiny v tento deň neposlali svoje deti ani do školy, aby mohli rodinne oslavovať svätca celý deň. A my len dúfame, že táto ich viera vo svätých ich čoraz viac priblíži aj k Najsvätejšiemu – k Ježišovi.


Text: br. Jaro

Foto: Marcela Ndreu Berisha