Albánsko

Fier [AL]: Odpustová slávnosť

juglio_1Dňa 8.12.2010 sa uskutočnila vo farskom kostole vo Fier odpustová slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie. Svätej Omši predsedal P. Juglio Gomes OFM, františkán zo Skadaru, ktorý je duchovným asistentom III. františkánskeho rádu v Albánsku.

Dňa 8.12.2010 sa uskutočnila vo farskom kostole vo Fier odpustová slávnosť Nepoškvrnenej Panny Márie. Svätej Omši predsedal P. Juglio Gomes, františkán zo Skadaru a duchovný asistent III. františkánskeho rádu pre Albánsko. Svätú Omšu koncelebroval aj vdp. Konrado, belgický kňaz, ktorý pred 15 rokmi postavil náš farský kostol a zasvätil ho Nepoškvrnenej Panne Márii. Po svätej omši P. Juglio spolu s provinciálnym ministrom pre III. františkánsky rád v Albánsku sa stretli s našimi veriacimi a informovali ich o poslaní a živote svetského františkánskeho rádu. Na naše prekvapenie sa po tomto stretnutí prihlásilo 9 záujemcov, s ktorými začneme už tento týždeň formačné stretnutia.

 

 

text: br. Marek M. Redlich