Albánsko

Palermo[ITA] - Duch Assisi: pamäť a proroctvo

Palermo_miniV dňoch od 21. do 26. marca 2011 sa uskutočnilo sympózium a stretnutie provinciálov (vyšších predstavených) zo všetkých františkánskych rodín prvého rádu pôsobiacich zvlášť v Taliansku, ale taktiež v štátoch južnej Európy a malej Ázie.

V dňoch od 21. do 26. marca 2011 sa uskutočnilo sympózium a stretnutie provinciálov (vyšších predstavených) zo všetkých františkánskych rodín prvého rádu pôsobiacich zvlášť v Taliansku, ale taktiež v štátoch južnej Európy a malej Ázie. Našu albánsku misiu reprezentoval na tomto stretnutí delegát br. Jaroslav Cár. Dôvodom tohto výnimočného podujatia bolo pripomenutie si 25-výročia stretnutia pápeža Jána Pavla II. s predstaviteľmi svetových náboženstiev v Assisi, v októbri v roku 1986.

Tému sympózia: „Duch Assisi: pamäť a proroctvo“ prehĺbili a premeditovali vo svojich prednáškach fr. Tecle Vetrali OFM a fr. Danilo Saleze OFMConv.; a svojimi skúsenosťami a zažitkami pri organizovaní prvého stretnutia medzi-naboženského dialógu v roku 1986 v Assisi sa podelili fr. Gianfranco Grieco OFMConv. a prof. Andrea Riccardi, zakladateľ komunity sv. Egídia. Stretnutia sa zúčastnili okrem in. aj miestny biskup a kardinál Palerma J. E. Mons. Paolo Romeo a iní biskupi zo Sicílie.

Cieľom stretnutia a sympózia nebolo pochopiteľne iba pospomínať si na minulosť a pripraviť sa na blížiace sa výročie, ktoré budeme sláviť v októbri tohto roku v Assisi spolu s pápežom Benediktom XVI., ale taktiež zamyslieť sa nad súčasnými výzvami sveta a možnosťami i spôsobmi dialógu s predstaviteľmi rôznych náboženstiev.

Text: fr. Jaroslav Cár