Albánsko

Albánsko: Návšteva kustóda

Albansko_miniV dňoch od 29. marca do 1. apríla 2011 páter Lucián Mária Bogucki navštívil misiu slovenských minoritov v Albánsku.

V dňoch od 29. marca do 1. apríla 2011 páter Lucián Mária Bogucki navštívil misiu slovenských minoritov v Albánsku.

 

Cieľom tejto návštevy bolo stretnutie s bratmi  počas, ktorého v kontexte blížiacej sa kustodiálnej kapituly sa hovorilo o budúcnosti misie, o jej smerovaní a problémoch, ktoré treba v najbližšom čase riešiť. Ďalej páter kustód sa stretol s miestnym biskupom Hilom Kabashim, s ktorým podpísal dohodu o odovzdaní pozemku v Jaru pod budúce mariánske centrum, ktoré by bratia chceli v budúcnosti vybudovať, pokiaľ s tým bude súhlasiť blížiaca sa kustodiálna kapitula.

 

Počas krátkej návštevy mal kustód príležitosť stretnúť  sa aj s miestnymi veriacimi, či už v kostole alebo aj u nich doma a tiež s ďalšími rehoľnými spoločenstvami, ktoré pracujú na území našej farnosti vo Fier. Jedným s pekných okamihov tejto návštevy bolo odovzdanie budúceho pozemku Nepoškvrnenej Panne Márii veľmi symbolickou formou. Každý z bratov zakopal do jedného rohu pozemku Zázračnú medailu a následne sa spoločne pomodlili modlitbu zasvätenia sa Nepoškvrnenej Panne Márii od svätého Maximiliána Kolbeho.

 

Bratia minoriti účinkujú na juhu Albánska vo Fier  od augusta 2008. V súčasnosti sú tam 3 bratia, dvaja Slováci P. Jaroslav Cár a P. Marek Redlich a jeden Poliak P. Ireneusz Mikos.

 

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii

Text: P. Marek Redlich; foto: P. Marek a lmb