Albánsko

Albánsko: Medzinárodné stretnutie vyšších rehoľných predstavených

mini_alb„Ó Pane, Bože náš, aké je veľké tvoje meno na celej zemi“ – pod týmto heslom sa 13. a 14. mája 2011 v Tirane konalo stretnutie  provinciálov a iných vyšších predstavených reholí, ktoré misijne pôsobia na území Albánska.
„Ó Pane, Bože náš, aké je veľké tvoje meno na celej zemi“ – pod týmto heslom sa 13. a 14. mája 2011 v Tirane konalo stretnutie  provinciálov a iných vyšších predstavených reholí, ktoré misijne pôsobia na území Albánska. Medzi účastníkmi historicky prvého stretnutia tohto druhu boli aj dvaja naši slovenskí spolubratia: P. Tomáš Lesňák, kustód slovenských minoritov a P. Jaroslav M. Cár, predstavený misie slovenských minoritov v Albánsku.

Dvojdňové stretnutie malo byť nielen priestorom na stretnutie misionárov. Hlavným zámerom organizátorov bolo pomôcť v spoločnej reflexii nad budúcnosťou apoštolskej práce v tejto 3,5-miliónovej sekularizovanej krajine, kde sú katolíci menšinou. Okrem asi stovky rehoľníkov sa stretnutia aktívne zúčastnili všetci siedmi katolícki biskupi Albánska.

Po prehľade súčasnej situácie a ohodnotení dosiahnutých cieľov, ktoré v svojej správe predniesol predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených Albánska P. Giovanni Peragine CRSP, sa prítomným prihovoril Mons. Georg Frendo OP. Vo svojej podnetnej prednáške hovoril o zasvätenom živote ako proroctve pre Cirkev v Albánsku, pričom najväčší dôraz položil na svedectvo života v spoločenstve. Albánci, ktorým bola nasilu vzatá Cirkev – ako sa vyjadril – potrebujú dnes vidieť aspoň „Cirkev v miniatúrnej vzorke“, a to im môžu poskytnúť práve rehoľné spoločenstvá, ktoré opravdivo prežívajú túto „najvýznamnejšiu evanjeliovú kvalitu“ akou je život v bratskom spoločenstve.

V programe bola, okrem prednášok, aj návšteva národného múzea v Tirane ako aj čas na spoločnú modlitbu a slávenie eucharistie. Páter kustód pri príležitosti tohto stretnutia navštívil spolubratov pracujúcich v meste Fier a  Mons. Hila Kabishiho, apoštolského administrátora južného Albánska.

Text  a foto: tl