Albánsko

Grécko: Monastýr v Meteorach

V západosevernom Grécku možno navštíviť pravoslávne kláštory v malebnom prostredí.

 

V západosevernom Grécku možno navštíviť pravoslávne kláštory v malebnom prostredí.

Tieto monastýry sú vybudované na vysokých skalách s ťažkým prístupom. Návštevníci tak tu potrebujú vystúpiť po mnohých schodištiach vytesaných v skalách. Okrem múzeí tu možno navštíviť pravoslávne kostolíky s nádhernými freskami.
Ďakujeme Bohu, že sme mali možnosť navštíviť toto nevšedné miesto spolu s ostatnými misionármi pracujúcimi v Albánsku.

br. Marek M. Redlich