Albánsko

Albánsko: Púť do Laç

30. mája 2009 bratia minoriti zorganizovali pre svojich farníkov z Fieru a okolia púť do známeho pútnického miesta.

30. mája 2009 bratia minoriti zorganizovali pre svojich farníkov z Fieru a okolia púť do známeho pútnického miesta. Nachádza sa v strednom Albánsku na pahorku neďaleko mesta Laç. Pútnické miesto je zasvätene sv. Antonovi z Padovy. Spravujú ho bratia františkáni (OFM), ktorí tu majú svoj kláštor. Jeden z nich P. Mikeli, nám celebroval sv. omšu, počas ktorej sa prihovoril pútnikom a povzbudzoval ich k premene života.

Medzi našimi katolíckymi pútnikmi boli aj pravoslávni a moslimovia. Toto nevšedné pútnické miesto spája v Albánsku ozaj všetkých veriacich. Veď všetci veríme v jedného dobrotivého Boha, ktorý nás sprevádza a ochraňuje na našej pozemskej púti.

br. Marek M. Redlich