Albánsko

Albánsko: Strecha na kostole

Vo farnosti Nepoškvrneného Počatia P. M. v meste Fier pôsobíme (bratia minoriti) od minulého roka.

Onedlho, 15 augusta 2009, uplynie rok čo sme prišli do tejto rozľahlej farnosti v južnom Albánsku. Už od začiatku, keď sme sem prišli uvedomili sme si, že nás tu čaká práca nielen v duchovnej či charitatívnej oblasti, ale aj v tej materiálnej.

 

Vo farnosti Nepoškvrneného Počatia P. M. v meste Fier pôsobíme (bratia minoriti) od minulého roka. Onedlho, 15 augusta 2009, uplynie rok čo sme prišli do tejto rozľahlej farnosti v južnom Albánsku. Už od začiatku, keď sme sem prišli uvedomili sme si, že nás tu čaká práca nielen v duchovnej či charitatívnej oblasti, ale aj v tej materiálnej.

Náš farský kostol bol postavený len pred 15 rokmi, a predsa dnes je na ňom už čo opravovať. V prvom rade sme sa zhodli na budove strechy, keďže izolácia na streche nebola spravená dobre, a voda nám prenikala do inetriéru kostola a poškodila steny. Už v septembri 2008 sme začali pripravovať projekt a s ním aj hľadať financie na konštrukciu strechy. Dnes sme radi, že tento projekt sa začal už realizovať. Týmto chcem nielen poinformovať, ale taktiež poďakovať sa všetkým dobrodincom, ktorí nás neustále podporujú, či to modlitbami, ale aj materiálne.

PS. O priebehu ďaľších prác vás neskôr skrze fotografie opäť poinformujeme.

Text/Foto: fr. Jaroslav M. Cár