Albánsko

Albánsko: Tábor pre mládež

Od pondelka do piatku, 6.-10. júla, sa uskutočnil tábor pre mladých kresťanov z našej farnosti.

 

Od pondelka do piatku, 6.-10. júla, sa uskutočnil tábor pre mladých kresťanov z našej farnosti.


Zúčastnila sa ho mládež z Fier, Levan, Shtyllas, ... a P. Jaroslav, P. Marek a br. Tibor. Boli sme ubytovaní na fare v Kučovej, ktorá sa stala naším domovom na tento týždeň. Program tábora bol naplnený modlitbou, sv. omšou, prezentáciami života svätých, stretnutiami s mladými, výletmi, hrami a športom.

V pondelok sme tábor začali témou „Blahoslavenstvá“ a významom svätých, ako našich orodovníkov v nebi. Cyklus prednášok pátra Jaroslava sa začal životom sv. pátra Pia z Pietrelcina. Po obede sme sa vybrali na stretnutie s mladými v Uznovej. Po príchode sme si prezreli miestny rehoľný dom sestier, ktoré sa starajú o postihnuté deti a mládež. Po sv. omši v kostole sv. pátra Pia sme sa stretli s miestnou komunitou mladých.

S bratom Karolom de Foucauld sme sa zoznámili v utorok. Potom sme sa vybrali do historického mestečka Berat. V starobylom kostolíku, ktorý je dnes už múzeom sme boli pri relikviách prvého svätého Slováka - sv. Gorazda. Na záver dňa sme mali stretnutie s mladými kresťanmi v Berat. Zahrali sme si i futbal, rôzne hry, pozreli film o sv. pátrovi Piovi a mali sv. omšu.

V ďalšom dni - v stredu, sme zostali v Kučovej. Páter Jaroslav nám priblížil postavu sv. Maximiliána M. Kolbe. Pred obedom sme si pozreli mesto a neskôr po obede sme sa vybrali ešte do starobylého kostolíka. Pred večerou (bola vždy cca o 20.30 hod.) sme mali sv. omšu a stretnutie s mladými z Kučovej.

Vo štvrtok sme hneď po raňajkách vyrazili k vodopádu v Bogovej. Tento prameň slúži aj ako zdroj pitnej vody. Na ceste k nemu sme viackrát prešli cez potok – a to nie suchou nohou : ) Pri vodopáde sme sa super osviežili i kúpeľom, či vzájomnou oblievačkou. Na mne neostala suchá nitka, ale poludňajšie slnko do hodiny vysušilo celý habit. V tomto dni sme tiež poznali postavu sv. Jána Mária Vianney, ktorého 150. výročie od úmrtia si tento rok pripomíname.

V piatok ráno nám páter Jaroslav porozprával o sv. Antonovi z Padovi a pozreli sme si o ňom film. Po obede sme sa vrátili do Fier a odviezli mladých domov.

Text: br. Tibor