Obnova nášho starého kláštora

Viaceré média si všimli, že v Levoči bola ukončená prvá etapa obnovy nášho pôvodného kláštora zo 14. storočia. Nachádza sa na Kláštorskej ulici a bratia minoriti ho využívali do roku 1544.

Výstava krstných košielok

V Levoči sme pri príležitosti krstu Krista Pána zorganizovali výstavu krstných košieľok. Momentálne ich máme vyše päťdesiat.

Zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána

Páter Lucián M. Bogucki pre vás pripravil krátke zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána.

Minorita arcibiskupom v Teheráne

D018. januára 2021 Tlačové stredisko Svätej Stolice informovalo, že pápež František menoval nášho spolubrata P. Dominika Mathieu OFMConv za arcibiskupa v Iráne

Zamyslenie k slávnosti Zjavenia Pána

Bratia Petrovia z kláštora v Bratislave Vám pripravili zamyslenie na evanjeliový úryvok Mt 2,1-12.

Čaro Vianoc v karloveskej farnosti

B10

V silvestrovskú noc boli v celej republike pre pandemické obmedzenia pozatvárane kostoly, ktoré na vianočné sviatky veriaci usilovne a nákladne vyzdobili.

Zamyslenie na 2. vianočnú nedeľu

indeks 001

Dnes znova pred nami je úžasný text Prológu Jánovho Evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo...“

Novoročné zvyky a tradície

novy rokČlovek od začiatku svojich dejín meria čas, aby udalosti, ktoré sa udiali a tie, ktoré sa opakujú v živote spoločnosti, mali určené svoje stále miesto.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

images„Aká obdivuhodná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a narodil sa z Panny

Vianoce

Boze Narodzenie 001Ôsmeho dňa pred januárovými kalendami, v roku 5199 od stvorenia sveta,

Vianočný pozdrav od minoritov

Vypočujte si vianočný pozdrav pátra Luciána Boguckého, predstaveného Rehole minoritov na Slovensku.

Advent v karloveskej farnosti

 DSC5973

Tohtoročné adventné obdobie, napriek obmedzeniam zapríčinenými koronakrízou, bolo požehnaným časom pre naše farské spoločenstvo v Bratislave – Karlovej Vsi.