Farská púť 2011 (8.deň)

Nepokalanov_miniPosledný deň nášho putovania. Sme v Nepokalanove. Nepokalanov je pútnické kláštorné mestečko Nepoškvrnenej Panny Márie. Založil ho sv. Maximilián M. Kolbe v r. 1927...

Farská púť 2011 (7.deň)

Varsava_miniDnes „konečne“ vyšla predpoveď meteorológov. Prší! Opúšťame Gdańsk a vydávame sa na cestu spät. Čaká nás Varšava a Nepokalanov.

Farská púť 2011 (6.deň)

Gdanski_miniNapriek predpovedi nepriaznivého počasia, zobudili sme sa do slnečného rána a tak sme po raňajkách vyšli do starého mesta, aby sme si na dennom svetle prezreli znovupostavené, vojnou zničené domy.

Farská púť 2011 (5.deň)

Lichen_miniJe streda, polovičku nášho putovania už máme za sebou. Všetci dobre odpočinutí a vyspatí v komfortnom prostredí ubytovacieho komplexu Domu pútnikov Arka, s očakávaním ďalších krásnych zážitkov, sme vykročili na prehliadku pútnického areálu Matky Božej Licheńskej.

Farská púť 2011 (4.deň)

censtochova_miniDnes sme si privstali, aby sme sa mohli zúčastniť pobožnosti pri odkrývaní Milostivého obrazu. Presne o 6.oo h sa rozozvučali bubny a slávnostné fanfáry a zlatá clona z obrazu sa začala pomaly zdvíhať.

Farská púť 2011 (3. deň)

osvencim_miniTretí deň nášho putovania sme  začali sv.omšou  v kostole minoritov. Kostol je zasvätený Nepoškvrnenej Panne Márii, patrónke rádu.  Po raňajkách sme sa   presunuli do blízkeho koncentračného tábora Auschwitz - Oświencimu.

Farská púť 2011 (2.deň)

put_miniČerstvo zrenovovaný Dom sv. Faustyny nám poskytol príjemné ubytovanie a odpočinok po náročnej prehliadke Soľnej bane vo Wieliczke.

Lendak: Ľudové misie

mini_lendakČas od 15. do 22. mája bol pre farnosť Lendak a filiálku Tatranská Kotlina  časom zvláštnych milostí. P. Roman s p. Petrom k nám prišli ohlasovať Božie slovo, obnoviť sviatosti, povzbudiť k horlivejšiemu kresťanskému životu. Ľudové misie sa tak obnovili po 17 rokoch.

Farská púť 2011 (1.deň)

Polsko_miniTohtoročnú farskú púť zorganizoval P. Lucián M. Bogucki pre karloveských farníkov, pri príležitosti 70. výročia mučeníckej smrti sv. Maximiliána Mária Kolbeho, v bunkri hladu v koncentračnom tábore Oświecim.

 

Bratislava: Slávnosť posviacky školskej kaplnky

kap_miniMons. Ján Formánek, generálny vikár bratislavskej arcidiecézy, posvätil školskú kaplnku v Spojenej škole sv. Františka z Assisi  pri svätej omši v stredu 18. mája 2011. Kaplnka je zasvätená blahoslavenému Jánovi Pavlovi.

Albánsko: Medzinárodné stretnutie vyšších rehoľných predstavených

mini_alb„Ó Pane, Bože náš, aké je veľké tvoje meno na celej zemi“ – pod týmto heslom sa 13. a 14. mája 2011 v Tirane konalo stretnutie  provinciálov a iných vyšších predstavených reholí, ktoré misijne pôsobia na území Albánska.

Letné akcie 2011

15. Františkánske setkání mládeže (ČR) – Cvilín u Krnova

1. – 5. júl 2011

 

Akcia zrušená pre nedostatok záujemcov.

 Stretnutie mladých Gifra

18. – 24. júl. 2011


 Stretnutie pre chlapcov v Belej nad Cirochou

1.– 6. august 2011

 

 • Stretnutie je určené pre chlapcov vo veku od 16. rokov a mladých mužov, ktorí hľadajú cestu svojho života.
 • V programe stretnutia je spoločná modlitba, adorácia, stretnutie s Božím slovom, tematické prednášky, rozhovory o povolaní a diskusie na zaujímavé témy, turistika, športové aktivity, posedenie pri  ohnisku...

 

Organizačné veci:

 • Poplatok na stravu a ubytovanie je 20 EUR, (stačí priniesť na stretnutie).
 • Stretneme sa na fare v Belej nad Cirochou
 • Stretnutie sa začína v pondelok o 1600 hod. a končí v sobotu dopoludnia.

So sebou si prines:

Sväté písmo, ruženec, niečo na písanie, spací vak a karimatku, športové oblečenie, dobrú obuv, gitara je vítaná.

 

Prihlásiť sa môžeš do 20. júla

PRIHLÁŠKA

 


 

Tábor pre miništrantov v Brehove

8. – 13. august 2011

 

 • Tábor je pre miništrantov vo veku od 8. do 18. rokov.
 • Cieľom tábora je poznávanie Ježiša Krista, poznanie liturgie, budovanie vzťahov medzi deťmi, hry v prírode, voľno časové aktivity...

 

 

Organizačné veci:

 • Maximálny počet účastníkov v tábore je 40 miništrantov
 • Účastník tábora je povinný:
  - zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 20 EUR v hotovosti pri príchode do tábora
  - odovzdať kópiu preukazu poistenca
  - odovzdať mobilný telefón (čas na jeho používanie bude vyhradený).
 • Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v Kláštore minoritov.
 • Stravovanie: Účastníci tábora majú zabezpečené stravovanie 4 x denne priamo v ubytovacom zariadení /Kláštor minoritov/ a pitný režim.
 • Nástup na tábor je v pondelok do 16:00 hod. zo zakončenie v sobotu obedom.

So sebou si treba priniesť:

Spacák, prestieradlo, plavky, oblečenie podľa vlastného uváženia.

 

Prihlásiť sa treba  do 15. júla

PRIHLÁŠKA