Výročie v Slovenskom kolégiu v Ríme

V kaplnke Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa v nedeľu 10. februára

BA: Miništranti v Sp. Štvrtku

V utorok 1.1.2019 sa výprava miništrantov pod vedením brata Martina vydala na ďaleký východ.

Vianoce v Karlovej Vsi

Ponúkame poohliadnutie na Vianoce, ako sme ich prežívali v Karlovej Vsi.

Košice: Fenomén mučeníctva

V utorok 15. januára 2019 sa v Košiciach konala konferencia o fenoméne mučeníctva pri príležitosti 400. výročia smrti troch košických mučeníkov.

Koledníci Dobrej noviny v Karlovke

Na sviatok sv. Štefana skupinka koledníkov ohlasovala Dobrú novinu v Karlovej Vsi.

Trojkráľový sprievod

V duchu prastarej tradície sa 6. januára 2019 uskutočnil prvý trojkráľový sprievod ulicami starej Bratislavy.

Karlova ves: Živý betlehem

Aj v tomto roku sme mohli naživo vidieť v Karlovej Vsi príbeh narodenia Spasiteľa.

Nedeľa pre rodiny

V predvianočnom čase, v nedeľu 2. decembra 2018, sa v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnilo ďalšie stretnutie z rady Nedieľ pre rodinu.

Duchovná obnova OFS

ofsminiTerciárske spoločenstvo (OFS) z Karlovej Vsi sa stretlo na predvianočnej duchovnej obnove.

Deň Nepoškvrnenej

neposkvrnena miniNepoškvrnená Panna Mária je hlavnou patrónkou slovenských minoritov.

Máme nové konštitúcie

Na sviatok Všetkých svätých františkánského rádu 2018, a teda v 795. výročie

Mládež v Brehove

Birmovanci zo Spišského Štvrtku, Draviec a Dlhých Stráží sa v dňoch 30.11. - 2.12.