Kardinál Schönborn: Postoj Cirkvi k homosexualite sa nemení

Vatikán 21. mája - Viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn navštívil v týchto dňoch Rím, kde okrem iného diskutoval s predstaviteľmi Svätej stolice o situácii cirkvi v Rakúsku a poskytol niekoľko rozhovorov.

Pre taliansky list La Stampa vysvetľoval kardinál Schönborn vnútrocirkevnú situáciu v krajine našich susedov. Odpovedal tiež na otázku týkajúcu sa prípadu farnosti Stützenhofen, kde si veriaci zvolili do pastoračnej rady osobu, ktorá žije v registrovanom homosexuálnom partnerstve, proti čomu sa postavil miestny farár. Viedenský kardinál prekvapivo do sporu nezasiahol, čím voľbu pastoračnej rady potvrdil. V niektorých médiách sa preto objavili správy naznačujúce, že ide o posun v postoji cirkvi ohľadne homosexuality.

Kardinál Schönborn dôrazne poprel, že by jeho postoj bol výrazom akejkoľvek zmeny v tejto oblasti a povedal, že ide iba o špecifický prípad, akých je mnoho. „V prípadoch osôb, ktoré žijú v neregulárnych zväzkoch, či už sú tvorené rozvedenými znovu zosobášenými alebo osobami toho istého pohlavia, zastávame my pastieri jasné učenie Písma a Cirkvi nie z nejakého fideizmu, ale preto, že sme presvedčení, že toto učenie je cestou ku šťastiu. A musíme sa snažiť všetkým napomáhať k životu, ktorý odpovedá tomuto učeniu.“ Na otázku, prečo teda v danom prípade nezasiahol, viedenský arcibiskup povedal: „ Pretože musíme uznať, že nielen tí, ktorí žijú v situácii objektívneho mravného neporiadku, ale my všetci potrebujeme odpustenie a milosrdenstvo. Kráčame k cieľu, ktorý rozpoznávame srdcom a mysľou, ale sme si taktiež vedomí, že je potrebné vykročiť k obráteniu a zachovať trpezlivosť. Takéto situácie netreba ospravedlňovať, ale vyžadovať ich zmenu. Ako pastier som usúdil, že v danom špecifickom prípade, o ktorom hovoríme, takýto proces prebieha.“

Kardinál Schönborn potom v tom istom rozhovore odpovedal na otázku týkajúcu sa disentu v rakúskej cirkvi, ktorý sa naposledy prejavil verejnou výzvou kňazov k neposlušnosti: „Chcel by som predovšetkým povedať, že jedna vec je tzv. Pfarrer-Initiative z roku 2006, ktorú podpísalo 350 kňazov, a inou je výzva k neposlušnosti, ktorú pred rokom vydal Mons. Helmut Schüller, bez toho, aby o tom informoval signatárov. Vyhlásil som hneď na začiatku, že nie je možné sa hrať so slovami a že výzva k neposlušnosti je neprijateľná. Ako biskupi sme vyčkávali - podľa niektorých až príliš - a teraz pripravujeme pastoračný list, ktorý vyjde v rámci Roka viery a odpovieme v ňom na všetky otázky, ktoré položili signatári. Teraz je čas veci vyjasniť“, pokračoval kardinál Schönborn. Pokiaľ však signatári Farárskej iniciatívy neustúpia, „potom prijmeme rozhodnutie, obsahujúce aj prípadné disciplinárne kroky. Dúfam, že to nebude potrebné. Rozhodnutie však prijmeme my, miestni biskupi, a nie Rím.“

Pre Vatikánsky rozhlas potom viedenský arcibiskup v tejto súvislosti uviedol: „V médiách existuje jednostranný obraz. Je pravda, že existujú ťažkosti, protesty, ale existuje aj mnoho viery. Mám na mysli veľmi početné modlitebné skupiny mládeže, o ktorých sa nehovorí, a mohol by som poskytnúť ich dlhý zoznam! Chcem preto ukázať inú víziu a bol by som rád, aby sa vedelo, že naša cirkev je živá. Rastie počet mladých rodín, ktorí žijú svoju vieru vo svete s vedomím kreatívnej menšiny. Mládež je priťahovaná spiritualitou a liturgiou v kláštoroch. Sme zvyknutí byť väčšinou a hovoriť všetko o všetkých, ale teraz nastala chvíľa, aby sme uznali, že sme menšinou a aby každý na svojom mieste svedčil o našej viere. Bez viery Cirkev neexistuje. Na Bielu sobotu sa všetci ocitli v temnotách zdanlivého fiaska. Iba Matka Božia si uchovala vieru aj napriek hroznému utrpeniu nad skutočnou smrťou svojho Syna. V tomto uchovávaní viery Cirkev prežila a prežije vždycky. Mňa sa pri modlitbe Zdravas Mária vždy dotýkajú slova „teraz i v hodinu smrti našej“. Teraz, vždy, vo vnútri môjho života je Mária prítomná. Občas je možné započuť uštipačnú poznámku o babičkách modliacich sa ruženec. Hovorilo sa to, keď som bol mladý, ale ony sú tu stále. Nie sú to však tie isté babičky spred päťdesiatich rokov, ale babičky dneška. A modlia sa stále. Kto pohŕda babičkami, ktoré sa modlia, nepochopil z evanjelia vôbec nič,“ povedal kardinál Schönborn.

Zdroj: (TK KBS/RV CZ)

Bratislava: Nový organ v kláštornej kaplnke

012Na sviatok Nanebovstúpenia Pána požehnal brat Tomáš Lesňák nový píšťalový organ v kláštornej kaplnke bratislavskej komunity.

Levoča: Púť do Krakova

utulokKlienti Útulku sv. Františka putovali do Krakova...

Trasa cyklopúte 2012

Trasa cyklopúte 2012: Bratislava – Máriapócs – Bratislava

(predbežná)

Pozvánka na cyklopúť 2012

BRATISLAVA-MÁRIAPÓCS(H) -BRATISLAVA 2012

Kapitula Českej provincie

krnovV dňoch od 30. apríla do 2. mája 2012 sa v severomoravskom mestečku Krnov, konala kapitula Českej provincie minoritov. Hodnotiacemu a volebnému stretnutiu bratov predsedal generálny predstavený rádu brat Marco Tasca z Ríma.

Zverejnili logo k Roku sv. Cyrila a Metoda

cmBratislava 5. mája – Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru dnes zverejnila logo venované Roku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Bude sa využívať pri všetkých podujatiach pri príležitosti jubilejného roka, ktorý sa na Slovensku začne presne o dva mesiace 5. júla a jeho ukončenie je naplánované na 31. decembra 2013.

Logo znázorňuje dominanty z pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území. „To znamená dvojkríž ako ich symbol a knihu, pretože vieme, čo nám priniesli – Sväté písmo a slovanskú abecedu, kultúru a liturgiu,“ povedal TK KBS Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Na dvoch listoch otvorenej knihy sú veľké písmená C a M, ktoré pripomínajú osoby sv. Cyrila a Metoda. Ďalej sú tam dva roky – 863 pripomína rok ich príchodu a 2013 pripomína 1150. výročie od ich príchodu. Pod logom je nápis „1150. VÝROČIE PRÍCHODU SVÄTÝCH CYRILA A METODA“.

O logu rozhodli v marci na svojom poslednom plenárnom zasadnutí biskupi v Čičmanoch. Logo, ktoré vybrali z vyše 20 návrhov, vytvorilo grafické štúdio Pergamen v Trnave.

Slávenie 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda pripomenú na Slovensku viaceré podujatia. Vo farnostiach sa bude 1. júla 2012 čítať osobitný pastiersky list venovaný Jubilejnému roku. Biskupi tiež v marci rozhodli, že odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde to dovoľuje liturgický kalendár, počas Jubilejného roka používal formulár svätej omše k svätým solúnskym bratom. Homília by mohla byť zameraná na prehlbovanie viery.

Hlavné slávenie sa začne 5. júla 2012 v Nitre na sviatok našich vierozvestov slávnostnou svätou omšou pred Nitrianskym divadlom. V predvečer sviatku sa v Nitre uskutoční slávnostný koncert. Jubilejný rok sa ukončí 31. decembra 2013.

V rámci osláv jubilea sa plánujú aj viaceré slovesné, hudobné a výtvarné projekty. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vydá na budúci rok antológiu slovenskej poézie a prózy venovanej svätým solúnskym bratom. Zároveň Spolok Svätého Vojtecha (SSV) vydá antológiu pápežských dokumentov pojednávajúcich o cyrilometodskej tradícii. KBS iniciuje vydanie poštovej známky venovanej solúnskym bratom. V Nitre sa pripravuje výstava archeologických nálezov vzťahujúcich sa k cyrilometodskému obdobiu a k Veľkej Morave.

Naplánované sú aj štyri vedecké konferencie s priamou účasťou Konferencie biskupov Slovenska. V novembri tohto roka v Nitre (organizovaná Univerzitou Konštantína Filozofa a Biskupským úradom v Nitre), vo februári 2013 na Gregorovej univerzite v Ríme, v máji 2013 v Pápežskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme a máji 2013 na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (so slovensko-ruskou účasťou).


(TK KBS)

Zomrel spišský emeritný biskup Mons. František Tondra

10tondra-noSpišská Kapitula 3. mája (TK KBS) – Vo veku 76 rokov dnes v košickej nemocnici zomrel spišský emeritný biskup Mons. František Tondra. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majda. Pohrebné obrady zosnulého biskupa Mons. Františka Tondru sa uskutočnia vo štvrtok 10. mája 2012.

"V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že vo štvrtok 3. mája 2012, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš emeritný biskup Mons. František Tondra v 76. roku života, 50. roku kňazstva a 23. roku biskupskej služby," uviedla Spišská diecéza na svojej stránke dieceza.kapitula.sk.

Pohreb bude vo štvrtok 10. mája 2012 o 10:00 h v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným celebrantom pohrebnej svätej omše bude košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Po svätej omši uložia pozostatky otca biskupa Tondru na cintoríne v Spišskej Kapitule.

Životopis Františka Tondru:

František Tondra sa narodil 4. júna 1936 v Spišských Vlachoch. Maturoval na 11-ročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi (1954). V rokoch 1954 – 1957 študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a v rokoch 1957 – 1962 na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde v roku 1978 získal doktorát z teológie. Na tamojšej katedre morálnej teológie pôsobil v rokoch 1978 – 1983 ako odborný asistent. V roku 1990 pôsobil ako odborný asistent na na Teologickom inštitúte CMBF UK a TF KU v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí (morálna teológia, kresťanská sociológia). V júli 1993 (12. 7.) získal habilitáciu a v decembri 1997 (12. 12.) bol menovaný prezidentom SR za profesora v odbore teológia.

Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1962 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Levoči (1. 8. 1962 - 31.10. 1963), správca farnosti v Hnilci (1. 11. 1963 - 14. 4. 1970) a v Zázrivej (15. 4. 1970 - 30. 9. 1978) a kaplán v Zázrivej (1. 10. 1978 - 30. 9. 1980). Neskôr ako správca farnosti v Zázrivej (1. 10. 1980 - 14. 10. 1983, správca farnosti v Tvrdošíne (15. 10. 1983 - 14. 4. 1987), správca farnosti v Levoči (15. 4. 1987 - 8. 9. 1989), prodekan v dekanáte Spišská Nová Ves (1. 2. 1988 - 31. 3. 1989) a dekan v spišskonovoveskom dekanáte (1. 4. 1989 - 8. 9. 1989).

František Tondra bol 26. 7. 1989 menovaný za diecézneho biskupa Spišskej diecézy. Konsekrovaný bol 9. 9. 1989 v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí. Konsekrátorom bol kardinál Jozef Tomko. Spolukonsekrátormi boli Mons. Francesco Colasuono, arcibiskup, Mons. Ján Sokol, arcibiskup.

Od 3. 10. 1994 bol konzultorom Kongregácie pre katolícku výchovu. V apríli 1990 (23. 4.) bol vymenovaný za podpredsedu Biskupskej konferencie ČSFR. V júli 1991 (11. 6.) sa po abdikácii kardinála Tomáška stal predsedom Biskupskej konferencie ČSFR. V máji 1993 (4. 5.) bol vymenovaný za predsedu Konferencie biskupov Slovenska (abdikoval kvôli chorobe 13. 4. 1994); opätovne zvolený 31. 8. 2000, 16. 9. 2003 a 3. 10. 2006. Predsedom KBS bol do 28. 10. 2009.

Bol predsedom Bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS, členom Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty KU v Košiciach. V januári 2003 (1. 1.) mu prezident Rudolf Schuster udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. V decembri 2007 (11. 12.) získal titul Dr. h. c. od Trnavskej univerzity.

V auguste minulého roka (4. 8. 2011) prijal Svätý Otec Benedikt XVI. jeho zrieknutie sa úradu spišského diecézneho biskupa a ustanovil ho za Apoštolského administrátora Spišskej diecézy. Od 10. 9. 2011 bol na dôchodku. Od začiatku apríla 2012 bol hospitalizovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde sa podrobil operácii na srdci. Zomrel 3. mája 2012 po ťažkej chorobe v košickej nemocnici.

Zdroj: Spišská diecéza / TK KBS

Bratislava: Duchovná obnova s Eliasom Vellom (galéria + audio)

vella v bratislaveFarskú duchovnú obnovu v Bratislave - Karlovej Vsi viedol v dňoch 1. - 3. mája páter Elias Vella, minorita z Malty.

Fier: Generálny asistent pre OFS v Albánsku

OFSminiV dňoch od 20. do 24. apríla 2012 navštívil našu komunitu v Albánsku P. Martin Bitzer, generálny asistent pre Tretí františkánsky rád. P. Martin svoju návštevu začal od stretnutia s otcom biskupom ordinárom Mons. Hilom Kabashim, ktorý mimochodom je tiež františkánom a sídli v neďalekom meste Vlora.

Reliéf Nepoškvrnenej Panny

mini

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančným darom. Reliéf ju už nainštalovaný a v týchto dňoch sú na ňom vykonanávané posledné povrchové úpravy. Radi Vás už teraz pozývame na posviacku, ktorá je plánovaná na 6. mája t.r. po sv. omši pre deti o 10:00 hod.

Večeradlo s Máriou v Brehove

miniV dňoch od 12.-15. 4. 2012 sa kláštore minoritov v Brehove uskutočnili Duchovné cvičenia vo forme Večeradla. Medzi modlitbami ruženca boli prednášky na tému: samota, ticho a modlitba, ktoré mal otec František Boldy.