František, prečo práve za tebou?(P.Martin)

 DSC7678 001

U sv. Františka som sa stretol s názorom na dokonalú radosť. Ohromil ma.

Hlas mučeníkov z Pariacoto (1)

Mučeníci z Pariacoto teraz síce nemôžu navštíviť vašu farnosť, ale brat Ján Hruszowiec z Krakova sa rozhodol pravidelne navštevovať vaše domácnosti cez videá na YouTube.

FRANTIŠEK, PREČO PRÁVE ZA TEBOU? (P.Adam)

IMG 3111 001Moju pozornosť na sv. Františka upútali bratia kapucíni, s ktorými som sa stretol na pešej púti do Čenstochovej.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

powołanieNa budúcu nedeľu budeme sláviť 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.

Emauzskí učeníci

W drodze do EmausDvaja z Ježišových učeníkov odchádzajú z Jeruzalema pohnutý Veľkonočnými udalosťami

So sv. Jánom Pavlom II. po slovenskom nebi

IMG 20200422 093005Dnes, 22. apríla 2020 si pripomíname 30. výročie príchodu pápeža Jána Pavla II. do Bratislavy.

Zamyslenie na sviatok Božieho milosrdenstva

Tomas

Evanjelium dnešnej nedele nám sprostredkúva stretnutie apoštola Tomáša so zmŕtvychvstalým Ježišom.

Veľkonočná výzva

Prečítaj si časť zo Svätého písma alebo si pozri biblické video a pomodli sa Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu na úmysel Svätého Otca.

Sviatok Božieho milosrdenstva

BM

V tomto roku je to presne dvadsať rokov, čo dnes už svätý Ján Pavol II., ustanovil Sviatok Božieho milosrdenstva pre celú Cirkev.

Bratislava: Veľká noc s koronavírusom

VN mini

Deň začíname rannými chválami v kláštornej kaplnke.

Spiš: Výročie smrti pátra Gmittera

alfonz gmitter miniV Spišskom Štvrtku si dnes pripomíname 120. výročie smrti dôležitej osobnosti, pátra Alfonza Tomáša Gmittera.

Bratislava: Biela sobota s COVID-19

BIela sobota mini

Modlitba, práca, varenie, príprava liturgie, individuálne stretnutia s veriacimi, to bola náplň celého sobotňajšieho dňa.