Reliéf Nepoškvrnenej Panny

mini

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančným darom. Reliéf ju už nainštalovaný a v týchto dňoch sú na ňom vykonanávané posledné povrchové úpravy. Radi Vás už teraz pozývame na posviacku, ktorá je plánovaná na 6. mája t.r. po sv. omši pre deti o 10:00 hod.

Večeradlo s Máriou v Brehove

miniV dňoch od 12.-15. 4. 2012 sa kláštore minoritov v Brehove uskutočnili Duchovné cvičenia vo forme Večeradla. Medzi modlitbami ruženca boli prednášky na tému: samota, ticho a modlitba, ktoré mal otec František Boldy.

Poľsko: Eucharistický zázrak

.

Pred niekoľkými rokmi obletela svet správa o eucharistickom zázraku v poľskom mestečku Sokółka. V posledných týždňoch boli zverejnené svedectvá o ďalších zázrakoch na tomto mieste.

.

Eucharistické zázraky

Svedkami eucharistického zázraku sme pri každej svätej omši, keď Ježiš tajomným spôsobom premieňa podstatu chleba a vína prostredníctvom konsekračných slov kňazov na svoje Telo a Krv. Napriek tomu história svedčí o mnohých neobyčajných zjavoch spojených s premenou eucharistických spôsobov na skutočné ľudské tkanivá. Boh takýmto spôsobom niekedy posilňuje našu vieru v svoju reálnu prítomsnosť v eucharistii, pomáha našej nevere, alebo nás napomína kvôli našej vlažnosti zoči-voči najväčšiemu tajomstvu kresťanského života.

Množstvo eucharistických zázrakov za udialo na území dnešného Talianska. Jedným z najznámejších miest uchovávajúcich takýmto spôsobom sprítomnené Kristovo Telo a Krv je aj minoritský kostol v Lanciane.

.

Zázrak v Sokółkehostia

V poľskej Sokółke sa eucharistický zázrak stal iba nedávno. Bolo to 12. decembra v roku 2008 vo farskom kostole sv. Antona. Farárovi, ktorý podával sväté prijímanie veriacim, vypadla z misky jedna premenená hostia a dopadla na zem. Kňaz ju úctivo zodvihol a vložil do ablučnej nádobky – misky s vodou pri dvierkach svätostánku, aby sa hostia vo vode rozpustila.

Po niekoľkých dňoch prekvapený farár spozoroval, že hostia sa vo vode nerozpustila. Objavili sa však na nej červené škvrny. Prekvapený kňaz informoval o udalosti diecéznu kúriu. Neskoršie vyšetrovanie potvrdilo, že časť hostie sa nevysvetliteľným spôsobom premenila na organické tkanivo srdcového svalu človeka v kŕčovom stave, ktorý nastáva v okamihu smrti. Hostia bola neskôr v monštrancii vystavená na poklonu veriacim, ktorí do Sokółky začali prichádzať vo veľkom počte.

.

Milostivé miesto

Posilnená viera v eucharistiu zmenila či zachránila život mnohým veriacim. Minulý týždeň viaceré poľské média informovali o zázračných uzdraveniach, ktoré sú zaznamenané a zodpovedne dokumentované na farskom úrade v Sokółke. Mestečko sa medzičasom stalo známym pútnickym miestom.

Podľa zverejnených informácií počet milostí vyprosených na kolenách pred eucharistickým Kristom rýchlo rastie. Modlitby tých, ktorí nemôžu byť v sanktuáriu prítomní, predkladajú Bohu sestričky z rehole Eucharistianiek, ktoré neustále adorujú Najsvätejšiu sviatosť v tamojšom kostole sv. Antona.

.

Neobyčajné uzdravenia

Pani Krystyna Oloffson, Poľka žijúca už 30 rokov vo Švédsku, trpela nádorovým ochorením. Počas svojho pobytu u dcéry, ktorá žije v Poľsku, počula o neobyčajnom zázraku v Sokółke. Pridala sa k pútnikom, ktorí šli na toto miesto a poprosila kňazov, aby v kostole odslúžili svätú omšu za jej uzdravenie. S týmto úmyslom sa dlho a s veľkou dôverou modlila pred vystavenou hostiou. O niekoľko dní celkom ustúpila neznesiteľná bolesť, ktorá sprevádzala jej chorobu a lekári po dôkladných vyšetreniach skonštatovali, že nádor z jej tela úplne zmizol.

Iným zaujímavým svedectvom je zázračné uzdravenie malého Jakuba Rapiera, ktorému lekári diagnostikovali chorobu známu ako aspergerov syndróm. Keď sa rodina dozvedela o diagnóze, jeho stará mama vložila svoju dôveru v Krista. Poprosila o odslúženie svätej omše za jeho uzdravenie v Sokółskom sanktuáriu. Svätá omša bola slávená 29. júla v roku 2011. Nesledujúce vyšetrenia už chorobu chlapca nepreukázali. Lekári priznali, že všetky jej skoršie prejavy nevysvetliteľným spôsobom v krátkom čase úplne zmizli.

V decembri 2011 napr. dievčatá z miestnej školy poprosili kňaza o odslúženie svätej omše za uzdravenie ich kamarátky Justyny Popowczak, chorej na rakovinu. Presne v deň a v tom istom čase, keď kňaz slávil svätú omšu v jej intencii, prebiehali vyšetrenia dievčaťa, ktoré bez akýchkoľvek pochýb preukázali, že nádor na obličke chorého dievčaťa celkom zmizol. Práve toto odborné svedectvo lekárov je veľmi vzácnym dokumentom, ktorý kňazi v Sokółskom sanktuáriu uchovávajú.

Kniha umiestnená v Kostole svätého Antona je už po niekoľkých rokoch plná rôznych svedectiev o milostiach vyprosených na kolenách pred eucharistickým Kristom. Kostolík vyhľadávajú veriaci i neveriaci z celého sveta. Zázraky, kvôli ktorým sú mnohí z nich ochotní precestovať veľké vzdialenosti, majú svoj prameň v tom najväčšom zázraku, ktorý sa každodenne odohráva pred našimi očami na oltároch cirkvi..

Spracoval: br, jozef

Zdroj: sanctus.pl

.

Melčice: Kurz Filip

Melcice miniOd 20. do 22. apríla 2012 v Melčiciach v kláštore sestier františkánok od Premenenia sa uskutočnila duchovná obnova pre účastníkov minoritskej animátorskej školy. Duchovnú obnovu vo forme Kurzu Filip viedli členovia zo spoločenstva v Trenčíne.

Levoča: Veľkonočné obdobie v Útulku sv. Františka

utulokKlienti nášho útulku sa pripravovali na veľkonočné sviatky modlitbou, pôstom a prácou.

Benediktovi XVI. je možné poslať blahoprajný e-mail

Vatikán, 16. apríla – Veriaci z celého sveta môžu zaslať pri príležitosti dnešných 85. narodenín Benedikta XVI. - Svätému Otcovi aj blahoprajný e-mail. Adresu s názvom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. dnes zriadilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Joseph Ratzinger sa narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl am Inn. Vo štvrtok 19. apríla 2012 si pripomenieme siedme výročie jeho voľby za nástupcu sv. Petra.

( TK KBS, RV jak; ml )

Lefevristi povedali áno

Vatikán, 18. apríla (RV CZ) - "Povzbudzujúcu" odpoveď, ktorá znamená oproti predchádzajúcemu "nedostatočnému" stanovisku "krok vpred".

fsspxHovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi tak definoval text doručený v utorok do Vatikánu predstaveným Kňazského bratstva sv. Pia X. (FSSPX) Mons. Bernardom Fellayom. Ide o novú odpoveď Bratstva na vieroučnú preambulu, ktorá je základom k nastoleniu plného zmierenia so Svätou stolicou. Predchádzajúci postoj Bratstva zo 16. marca nepovažoval Vatikán za postačujúci k prekonaniu vieroučných problémov. Generálny predstavený Bratstva bol preto vyzvaný, aby sa ešte pokúsil vyjasniť svoje stanovisko s cieľom odstrániť existujúci rozkol.

Pápežská komisia "Ecclesia Dei", ktorá s tradicionalistami vedie debaty už tretí rok, sa k odovzdaniu odpovede vyjadrila stručným vyhlásením. Uvádza sa v ňom, že komisia dostala text dňa 17. apríla na základe žiadosti Kongregácie pre náuku viery zo dňa 16. marca 2012. Odpoveď bude teraz podrobená štúdiu a následne odovzdaná k posúdeniu Svätému Otcovi.

Ako vysvetlil P. Lombardi, proces by sa mohol uzavrieť už počas niekoľkých týždňov. Kongregácia pre náuku viery preskúma odpoveď Bratstva pravdepodobne už v polovici mája a predloží svoje závery Svätému Otcovi. Do tejto doby však nie je možné považovať výsledky debát za pozitívne, spresnil vatikánsky hovorca. Bratstvo sv. Pia X. totiž predložilo svoje návrhy k "doplneniu a spresneniu" vieroučnej preambuly, ktoré musia byť prerokované. Plné znenie preambuly bude zverejnené vo svojej definitívnej verzii v samotnom závere rokovania, potvrdil hovorca Svätej stolice.

Rím: Mobilná verzia oficiálnej stránky

strankaminiOd Veľkej noci roku 2012 je možné navštevovať celosvetovú  oficiálnu stránku našej rehole www.francescani.net alebo www.ofmconv.org aj prostredníctvom mobilných telefónov a iných prenosných informačných zariadení.

Assisi: Stretnutie rehoľného dorastu

assisiV dňoch 10. – 14. apríla sa v meste Assisi a na vrchu La Verna konalo celoeurópske stretnutie juniorov z rehole minoritov.

Veľkonočné posolstvo Urbi et Orbi

papaSvätý Otec Benedikt XVI. predniesol tradičné posolstvo Urbi et Orbi. Prinášame plné znenie príhovoru.

Drahí bratia a sestry z Ríma a celého sveta!

„Surrexit Christus, spes mea“ – „Vstal Pán, Kristus, nádej moja“ (Veľkonočná sekvencia).

Nech vám všetkým zaznieva plesajúci hlas Cirkvi slovami, ktoré tento starodávny hymnus vkladá na pery Márie Magdalény, prvej, čo vo Veľkonočné ráno stretla vzkrieseného Krista. Bežala za ostatnými učeníkmi a s radostným srdcom im oznámila: „Videla som Pána“ (Jn 20,18). Aj my, potom, čo sme prešli púšťou pôstu a dní utrpenia, dnes víťazne voláme. „Vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych!“.

Každý kresťan znovu prežíva skúsenosť Márie Magdalény. Je to stretnutie, čo mení život: stretnutie s jedinečným mužom, ktorý nám dáva zakúsiť plnosť Božej dobroty a pravdy, ktorý nás vyslobodzuje zo zlého nie nejakým povrchným, chvíľkovým spôsobom, ale oslobodzuje nás radikálne, uzdravuje nás v plnosti a navracia nám našu dôstojnosť. Preto Mária Magdaléna nazýva Ježiša „moja nádej“, pretože on bol ten, kto jej umožnil znovu sa narodiť a daroval jej novú budúcnosť, život dobrý a slobodný od hriechu. „Kristus moja nádej“ znamená, že každá moja túžba po dobre v ňom nachádza skutočnú možnosť: s ním môžem dúfať, že sa môj život stane dobrým a plným, večným, pretože sám Boh sa priblížil natoľko, že vstúpil do našej ľudskej prirodzenosti.

Avšak i Mária Magdaléna, tak ako ostatní apoštoli, musela vidieť Ježiša, odmietnutého predstaviteľmi národa, zatknutého, bičovaného, odsúdeného na smrť a ukrižovaného. Muselo byť neznesiteľným vidieť stelesnené Dobro podriadené ľudskej zlomyseľnosti, Pravdu vysmievanú klamstvom, Milosrdenstvo zranené pomstou. Zdalo sa, že Ježišovou smrťou zlyhala nádej tých, čo mu dôverovali. Avšak táto nádej sa nikdy úplne nestratila: predovšetkým v srdci Panny Márie, Ježišovej matky, ostal horieť plamienok i v temnotách noci. Nádej v tomto svete je nezlučiteľná s tvrdosťou zla. Nie je to len múr smrti, ktorý jej kladie prekážky, ale ešte oveľa viac skutočnosti vyhrotené nenávisťou, pýchou, klamstvom a násilnosťou. Ježiš prešiel týmto smrteľným sprisahaním, aby nám otvoril cestu vedúcu do Kráľovstva života. V jednej chvíli sa zdalo, akoby bol Ježiš premožený: tma zahalila svet, Božie ticho bolo totálne, a zdalo sa, že slovo nádej je úplne zbytočné.

A zrazu, ráno prvého dňa po sobote, je hrob prázdny. Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne, iným ženám a učeníkom. Viera sa rodí ešte viac živá a silnejšia ako kedykoľvek predtým. Už nepremožiteľná, pretože je postavená na rozhodujúcej skúsenosti: „Smrť a život sa stretli / v obdivuhodnom zápase. / Pán života bol mŕtvy, / ale teraz, živý, triumfuje“. Znaky zmŕtvychvstania dosvedčujú víťazstvo života nad smrťou, lásky nad nenávisťou, milosrdenstva nad pomstou: „Hrob živého Krista, / sláva vzkrieseného Krista, / a anjeli, ktorí sú jeho svedkami, / šatka a jeho plachty“.

Drahí bratia a sestry! Ak Ježiš vstal z mŕtvych, preto – ale iba preto – sa udialo niečo skutočne nové, čo mení stav človeka a sveta. Preto je Ježiš ten, komu môžeme úplne dôverovať. Nie len jeho posolstvu, ale práve Jemu, pretože ako vzkriesený už nepatrí do minulosti, ale je prítomný dnes, živý. Kristus je osobitným spôsobom nádejou a útechou pre kresťanské spoločenstvá, ktoré sú kvôli viere ťažko skúšané diskrimináciou a prenasledovaním. Prostredníctvom svojej Cirkvi stojí, ako sila nádeje, blízko pri každom ľudskom utrpení a znášaní nespravodlivosti.

Vzkriesený Kriste, daruj nádej Blízkemu východu, aby členovia všetkých etník, kultúr a náboženstiev tohto regiónu spolupracovali na budovaní spoločného dobra a rešpektovaní ľudských práv. Aby sa osobitne v Sýrii zastavilo krviprelievanie a bezodkladne sa nastúpilo na cestu vzájomného rešpektu, dialógu a zmierenia, ako k tomu vyzýva aj medzinárodné spoločenstvo. Nech mnohí utečenci z tejto krajiny a tí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, nájdu prijatie a solidárnosť, aby si mohli uľahčiť vo svojom utrpení. Nech Veľkonočné víťazstvo povzbudí iracký národ, aby vynaložil maximálne úsilie pokročiť na ceste stability a rozvoja. Nech vo Svätej zemi, Izraelčania a Palestínčania znova pokračujú s odvahou v mierovom procese.

Nech Pán, víťaz nad zlom a smrťou, podporuje kresťanské komunity na Africkom kontinente, nech im dá nádej v zápase s ťažkosťami, nech ich urobí budovateľmi pokoja a tvorcami rozvoja spoločnosti, do ktorej patria.

Vzkriesený Ježišu, poteš trpiace národy Afrického rohu a vzbuď v nich túžbu po zmierení; pomôž oblasti Veľkých Jazier, Sudánu a Južnému Sudánu a daruj ich obyvateľom silu odpustenia. Nech oslávený Kristus daruje pokoj a stabilitu Mali, ktoré sa nachádza v chúlostivej politickej situácii. Nigérii, ktorá sa v uplynulých mesiacoch stala divadlom krvavých teroristických útokov, nech veľkonočná radosť prinesie potrebnú energiu na vybudovanie pokojnej spoločnosti, ktorá rešpektuje náboženskú slobodu svojich občanov.

Požehnanú Veľkú noc!

Preklad: Jozef Šofranko SJ (RV) 

Veľkonočné trojdnie

minicVeľkonočné trojdnie neznamená tri dni príprav na Veľkú noc, ale označuje jednu veľkú noc slávenú počas troch dní, Veľkú noc vo svojej celistvosti, ako prechod od umučenia cez smrť a pochovanie až k vzkrieseniu.

V Čičmanoch snehové vianočné silencium na Kvetnú nedeľu

Cicmany miniTémou našich stretnutí boli 4 znaky Cirkvi : jednota, svätosť, všeobecnosť (katolíckosť) a apoštolskosť. A tiež ako Eucharistia buduje Cirkev.