9. januára Mt 6,45-52

Byť odvážny ako kresťan znamená vedieť v každej situácii obrátiť sa k Ježišovi, ktorý môže utíšiť zlovestný vietor nielen na jazere, ale aj okolo mňa a v mojom srdci.

8. januára Mt 6,34-44

Vydať sa ohlasovať Krista akýmkoľvek spôsobom je príležitosťou uvidieť na vlastné oči zázrak rozmnoženia. To naše málo, vložené s dôverou do jeho rúk, On rozmnožuje na pokrm pre mnohých. Veď koľkí sú ako „ovce bez pastiera“!

7. januára Mt 4,12-17.23-25

Božie kráľovstvo je stále blízko. Priblížilo sa k človeku. Už ani netreba zostupovať do Galiley. Ježiš totiž ďalej učí, hlása evanjelium a uzdravuje všade tam kde je Cirkev – jeho telo.

6. januára Mt 2,1-12

Svätí mudrci z Východu, vyproste mi milosť spoznávať Ježiša vo všetkých životných okolnostiach. Orodujte, aby som sa vedel bezozvyšku zapojiť do vecí Božieho kráľovstva, aj keby to znamenalo zanechať doteraz pre mňa dôležitú zložku života.  

5. januára Jn 1,43-51

Privádzať k Ježišovi, tých, ktorí ho ešte nepoznajú je súčasťou každého kresťanského povolania. Aby sme to vedeli konať, nie je potrebné absolvovať žiaden pastoračný či evanjelizačný kurz. Na to je potrebné vedieť znášať výsmech a uškrňanie.

4. januára Jn 1,1-8

Sv. Angela z Foligna, buď mi blízkou priateľkou, s ktorou môžem kontemplovať Slovo. To Slovo, ktoré „sa stalo telom a prebývalo medzi nami“. Pomôž mi všímať si biednych, chorých, tých, čo nemajú domov... a vedel im byť nápomocný.  

3. januára Jn 1,29-34

Ján Krstiteľ spoznal a ukázal Božieho Baránka, ktorý prišiel aby vzal na seba hriech sveta. Kde ho môžem spoznať dnes ja – hriešnik, ktorého ťaží vina? Tam, kde sa uprostred sveta sprítomňuje ako Spasiteľ a Pán, v hĺbke sviatostných tajomstiev.

2. januára Jn 1,19-28

Sv. Bazil, pomôž mi vzdať sa všetkého, čo neposilňuje môj vzťah s Bohom. Vypros mi ducha múdrosti a podopieraj v každodennom svedectve o Ježišovi.

1. januára Lk 2,16-21

Mária, Matka môjho Pána, uč ma prijímať Ježiša, počúvať ho a stále ho kontemplovať. Sprav moje srdce podobným tvojmu.

31. decembra Jn 1,1-18

„Svet ho nepoznal“. Ty sám a ľudia okolo teba – všetko sa stalo prostredníctvom Slova, ktoré pre príliš mnohých zostáva naďalej nepoznané. A to je výzva.

30. decembra Lk 2,36-40

Anna „velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie.“ Podeľ sa s inými s pravdou o Vtelení, porozprávaj niekomu o Bohu, ktorý sa stal človekom.

29. decembra Lk 2,22-35

Simeon zobral Ježiša „do svojho náručia a velebil Boha.“ To je naša úloha. Neboj sa osobného kontaktu s Božím Synom, neboj sa byť jemným a citlivým.

28. decembra Lk 2,22-40

Simeon a Anna sú ďalšími spravodlivými ľuďmi, ktorí mali otvorené uši a oči. Ich trpezlivosť bola odmenená. Pán Boh má so všetkým svoj plán. Súhlas s ním je počiatkom cesty k večnému šťastiu.