12. augusta Mt 18, 15-20

"Získať svojho brata" - to je tvoja úloha na dnešný deň. Mnohonásobným odpustením a rozviazaním toho, čo sa bolo medzi vami zauzlilo...

11. augusta Mt 18, 1-5.10.12-14

"Pokorná rastlinka sv. Františka", sv. Klára z Assisi, na ktorú si dnes v liturgii spomíname, patrila iste medzi tých "maličkých", ktorým sú určené najlepšie miesta v nebeskom kráľovstve. Veď ona odovzdala celý svoj život Bohu, a hoci ňou a jej rozhodnutím mnohí opovrhovali a opovrhujú, mnohí iní v nej stretávali Krista. Aj tebe Boh dal obrovský potenciál a volá ťa využiť ho. Budeš mať na to dosť pokory? 

10. augusta Jn 12, 24-26

"Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje!" Byť Božím služobníkom znamená nasledovať príklad Ježiša Krista. To je Božia vôľa a my sme sa krstom vydali na túto cestu, na ktorej Ježiš bude kráčať s nami, a na ktorej konci je naše slávne stretnutie s Otcom.

9. augusta Jn 6, 41-51

Stať sa pre druhého chlebom - to je najväčší prejav lásky. Blahoslavený ten, čo spozná tento dar v jeho poníženosti!

8. augusta Mt 17, 14-20

Veriť neznamená uznať Božiu existenciu, uznať že Ježiš Kristus je Bohom, alebo jednoducho uznať za pravdivú ktorúkoľvek katolícku dogmu. Vieriť znamená mať hlboký vzťah s Pánom Bohom. Tak hlboký, že všetko, čo konáme vyplýva z tohto vzťahu. A preto je niečím normálnym, že sa vtedy našimi rukami dejú nezvyčajné veci. Ale keby sme mali vieru aspoň tak veľkú ako horčičné zrnko!

7. augusta Mt 16, 24-28

Nestoja nič len veci, čo za nič nestoja. Vystúpiť na cestu nasledovania Pána Ježiša je najcennejším ziskom nášho života. Preto vytrvajme na tejto ceste, hoci to niekedy veľa stojí, a vráťme sa na ňu vždy, aj keď sme sa z nej stratili. 

6. augusta Mk 9, 2-10

Hlas nášho Otca z neba potvrdzuje najcennejší dar pre človeka: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ 

5. augusta Mt 15, 21-28

Aká je tvoja viera? V dnešnom evanjeliu Pán skúša vieru Kanaánčanky rôznym spôsobom: nepochopením učeníkov, vyčkávaním, svojimi tvrdými slovami... Aby dozrela. Skúša aj tvoju, podobným spôsobom, s tým istým cieľom. "Veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš."

4. augusta Mt 14, 22-36

Peter nám ukazuje ako na to: blízkosť Pána spoznáš pri kráčaní po vode. A aj keď prídu chvíle, že budeš mať málo viery, a začneš sa topiť, volaj k nemu, On sa ťa ujme. 

3. augusta Mt 14, 13-21

„Prineste mi ich sem!“ Poslúchnime Ježišové slová a vložme do jeho rúk to málo, čo máme. On to bude lámať a rozdávať ďalej. Našim prostredníctvom nasýti mnohých, ba celé zástupy a my budeme svedkami zázraku.

2. augusta Jn 6, 24-35

Ježiš hovorí: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Čo je pokrmom tvojho života?

1. augusta Mt 14, 1-12

V tomto príbehu neprehral Ján Krstiteľ, ale Herodes. Urobil to, čo nechcel a čoho sa bál. Bol slabým, bol kráľom, ktorý nevedel rozhodovať ani len o sebe. Do takého stavu vedie každý hriech. 

31. júla Mt 13, 54-58

Škatuľkovalo sa už za Ježišových čias. Škatuľkovanie je nočnou morou našich vzťahov, prejavom nezáujmu o pravdu a druhého človeka. Škatuľky s názvom "Mesiáš" a "Boh" boli rezervované pre niekoho iného, pre niekoho koho jednoducho niet. Nazaretčania boli tak blízko Boha a nespoznali ho. Nenasledujme ich.