Slávnosť Nepoškvrnenej v Levoči

Pozvanie na dnešnú slávnosť prijal otec biskup Ján Kuboš, dočasný administrátor spišskej diecézy.

Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu

2adventna nedelaPrečo si neraz nerozumieme? Prečo si nerozumejú manželia, rodičia, deti?

Novéna pred Nepoškvrnenou v Levoči

29.11 - 7.12. v Kostole Svätého Ducha. Od pondelka do soboty o 15:50, v nedele o 11:00.

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu

svieca a bibliaAdventné obdobie sa začína výzvou: „Bdejte!“ Táto výzva k bdelosti je výzvou stále aktuálnou

Je to ako skok do vody...

Naša rehoľa má po 159 rokoch čakania nového kardinála. Rozhovor s Maurom Gambettim si môžete prečítať na stránke VaticanNews.Va.

Adventné roráty aj v Karlovej Vsi

Každý utorok ráno o 6:00 v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi.

Novéna pred Nepoškvrnenou v Karlovej Vsi

29.11 - 7.12. každý deň o 18:00 v Kostole sv. Františka. Témou sú bolesti Panny Márie.

Advent

unnamedAdvent je prvým obdobím liturgického roka a obdobím duchovnej prípravy na Vianoce.

Slávnosť Krista Kráľa

Jezus Król ikona 4„Si ty židovský kráľ?“ Táto otázka, ktorú Pilát položil Ježišovi je aktuálna i dnes.

Zamyslenie na 33. nedeľu v cezročnom období

oszczedzanieEvanjelium o talentoch, ktoré sa číta v dnešnú nedeľu nás vedie k zamysleniu: Ako to robím ja?

Zamyslenie na 32. nedeľu v cezročnom období

indeks 001Začínam „reklamou“: každý štvrtok mávam stretnutie pre mladých v našej farnosti.

Slávnosť všetkých svätých

indeksČasto, keď počujeme slovo svätosť, svätý sa usmievame, mykáme plecami a hovoríme: „To nie je pre mňa, to ma nezaujíma.“ Ale predsa v srdci každého z nás je túžba po svätosti