140 km pre Šaštínsku Pannu Máriu

Sastin miniVyše 20 cyklistických nadšencov sa rozhodlo uctiť Sedembolestnú Pannu Máriu na jej sviatok 15. septembra cyklistickou púťou do Šaštína.

Minoriti na sociálnej sieti.

fbPozývame vás, aby ste sa stali našimi priateľmi na sociálnej sieti...

Moslimov je dnes viac ako katolíkov

Moslimov je viac ako katolíkov

Vatikán. Podľa informácií vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano počet moslimov vo svete v súčasnosti po prvý krát v histórii presiahol počty katolíckej populácie. Islamskí veriaci totiž v súčasnosti predstavujú 19,2 % svetovej populácie, pričom katolíci majú len 17,4 %.

Prelát Vittorio Formeti, ktorý pre denník túto situáciu komentoval, vidí ako príčinu tohto fenoménu rozdielny prístup k prijímaniu detí do našich a moslimských rodín. Moslimovia sú totiž podľa neho populáciou veľmi plodnou, pričom katolícke rodiny sú v čoraz väčšej miere postihované generačnou sterilitou.

Írsko: Interrupcia nie je nikdy nutná pre záchranu matkyÍrsko 13. septembra (RV CZ) - Interrupcia nie je nikdy nutná pre záchranu zdravia matky. Konštatovali to lekári na medzinárodnom sympóziu v Dubline organizovanom írskym Výborom pre zdravie matiek. Protestovali tak proti stigmatizácii írskeho zdravotníctva, ktorá je neprávom obviňovaná zo zanedbávania zdravia žien kvôli absolútnemu zákazu umelých potratov, ktorý stále v tejto krajine platí. Podľa lekárov rôznych špecializácií, ktorí práve zasadajú v Dubline, je nutné rozlišovať medzi vedome vykonávaným abortom a terapiou, ktorá môže ohroziť život dieťaťa. Uvádzajú, že Írsko nepotrebuje liberalizáciu zákona o interrupcii, pretože žena aj tak môže vždy spoliehať na nevyhnutnú terapiu. Niekedy môže ohroziť plod, často však dieťa vychádza bez najmenšieho poškodenia dokonca aj po chemoterapii. 

Počas sympózia sa hovorilo tiež o silnom tlaku abortívneho priemyslu, ktorý chce v Írsku pretlačiť umelé ukončovanie tehotenstva pod zámienkou, že ide o zdravie žien. Silným propagandistickým ťahom bol verdikt Európskeho sudu pre ľudské práva, ktorý pred dvoma rokmi vyhlásil, že Írsko v tomto ohľade porušuje práva žien. Írsky Výbor pre zdravie matiek vyjadril poľutovanie nad štýlom diskusie o takzvanej „terapeutickej interrupcii“, ktorá neberie do úvahy skutočný stav lekárskeho poznania.

Zdroj: RV CZ

Kampaň za zachovanie výlučného postavenia manželstva muža a ženy

Šesť občianskych združení, ktoré ohlásili na 11. septembra 2012 zhromaždenie občanov za zachovanie výlučného postavenia manželstva muža a ženy, sa dohodlo na spustení kampane „Niečo tu nepasuje“...

KBS žiada rovnocenné postavenie cirkevných škôl a zariadení

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa obracia na vládu SR, aby v novelách zákonov, ktoré navrhuje Ministerstvo školstva SR, boli naplnené základné požiadavky Cirkvi na rovnoprávne postavenie cirkevných škôl a školských zariadení...

Częstochowská ikona začala svoje putovanie po Slovensku

Dňa 31. augusta kópia ikony Panny Márie Częstochowskej prekročila hranice Českej republiky a popoludní ju na jej prvej slovenskej zastávke – v bratislavskom Kostole Sv. Rodiny...

Uznesenie EP o nútených potratoch v Číne

Na návrh slovenskej europoslankyne Anny Záborskej 5. júla Európsky parlament (EP) rokoval o násilných interrupciách v Číne a schválil 39 hlasmi proti 23 Uznesenie o škandále s nútenými potratmi v najľudnatejšej krajine sveta.

Púť do Poľska

Put miniSpoločenstvo Misia Máriina v dňoch od 29. augusta do 1. septembra zorganizovalo púť do Poľska. Tridsaťdeväť deti, mladých ale aj starších členov a sympatizantov spoločenstva MM pod duchovným vedením P. Luciána M. Boguckého OFMConv. začalo svoju púť Poľskom...

Južná Kórea: 59-rokov trvajúci zákaz potratov

bambPredstavitelia Katolíckej cirkvi v Južnej Kórei uvítali rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý potvrdil platnosť zákona proti vykonávaniu potratov. Od roku 1953 platí v Kórei článok ústavy, podľa ktorého je „právo na život najzákladnejšie zo všetkých ľudských práv“...

V Olomouci našli zvyšky kláštora minoritov

.
Olomouc 31. augusta (TK KBS/TS ČBK) - Počas archeologického výskumu v olomouckom Kostole Panny Márie Snežnej odhalili v uplynulých dňoch pracovníci Národného pamiatkového ústavu doklady o existencii kostola z veľkomoravského obdobia. Nález podľa nich potvrdzuje množiace sa doklady o kontinuite Olomouca ako správneho a cirkevného sídla po páde Veľkej Moravy. Významný objav bol vykonaný v rámci záchranného archeologického výskumu pri rekonštrukcii schodišťa vedúceho ku kostolu Panny Márie Snežnej na námestí Republiky. 

„Pod hmotou barokového schodiska bola odokrytá unikátne dochovaná pôvodná konfigurácia terénu so súvrstvím z 9. a 10. storočia. Z týchto vrstiev bolo získaných niekoľko desiatok fragmentov vápenných mált, fragment omietky a predovšetkým zlomky antickej pálenej strešnej krytiny,“ vymenováva pracovník odboru archeológie územného pracoviska NPÚ v Olomouci Pavel Šlézar. Uvedené nálezy podľa neho naznačujú, že v blízkom okolí existoval kostol z veľkomoravského a neskoršieho obdobia a k výrobe jeho strechy bola druhotne použitá keramická strešná krytina staršej opustenej stavby z doby rímskej. „Odkrytá bola tiež priekopa ranného stredovekého olomouckého hradu a pozostatky gotického kláštorného kostola minoritov," dodáva Šlézar. 

Podrobné informácie o významnom objave môžu záujemcovia získať na stránke Národného pamiatkového ústavu.

Zdroj: TS ČBK

Národná kapitula Františkánskeho svetského rádu v Žiline

miniBratia a sestry nášho Františkánskeho svetského rádu na Slovensku sa 23. - 26. augusta stretli v Žiline na svojej Národnej kapitule.