23. novembra Lk 21, 1-4

"Dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie." Vo vzťahu s Bohom, ako nám o tom dnes hovorí Ježiš, by to malo byť podobné ako v dôležitých vzťahoch medzi blízkymi ľuďmi: alebo dávaš všetko, alebo nič; neexistuje poloha: milovať "z nadbytku". 

22. novembra Jn 18, 33b-37

"Moje kráľovstvo nie je stadiaľto." Áno, Kristovo kráľovstvo je iného druhu. Niečím iným je kráľovstvo, kde despota nanucuje prikázania, niečo iné je kráľovstvo, ktoré z vnútra srdca volá k slobode, pravde, láske, hovoriac o tom, že je možné žiť v úplne inom štýle, žiť v láske.

21. novembra Mt 12, 46-50

"Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka." Ježiš nám dnes pripomína, že medzi ním a jeho učeníkmi vzniká mimoriadna blízkosť. Jeho učeník nie je pre neho hocikým... Porozmýšľaj dnes, čo znamená byť jeho učeníkom. Našepkám, že plniť Božiu vôľu znamená milovať, alebo - aspoň na našej etape - učiť sa milovať.

20. novembra Lk 19, 45-48

Keď ničia dom Boží, nemôžeš mlčať. Či už ide o kostol, Cirkev, či druhého človeka. Alebo o ľudskú rodinu.

19. novembra Lk 19, 41-44

„Spoznať, čo prináša pokoj...“ - to je dôležitá úloha, ktorá stojí aj pred ľuďmi našich čias. Týka sa to aj teba. Buď apoštolom pokoja.

18. novembra Lk 19, 11-28

"Bál som sa ťa, lebo si prísny..." Strach - zlý radca. Boh Otec poslal svojho Syna vlastne preto, aby nás zbavil strachu. Otvor sa, dôveruj mu!

17. november Lk 19, 1-10

"Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!" Zlez aj ty, odkiaľ si sa vo svojom živote vyšplhal. Urob to dnes a prijmi hosťa, ktorý kráča k tebe po zemi v zástupe svojich učeníkov. On ti túži byť blízkym a dávať spásu, hoci si aj ty hriešny človek a zneužíval si iných.

16. novembra Lk 18, 35-43

„Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ To je posolstvo, ktoré Cirkev nesie cez pokolenia. Aby ľudia mohli uveriť, volať k Spasiteľovi a nájsť uzdravenie. Aj ty volaj ku Kristovi, aby si videl. Lebo kto mal uzdravený vnútorný zrak, vie koho nasledovať a jeho život je oslavou Boha.  

15. novembra Mk 13, 24-32

"Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane..." Áno, Kristus príde nielen na konci čias. On prichádza aj počas nášho života, a Jeho príchod vždy predchádza súženie a padanie oporných bodov na našom "nebi". Ak sú v tvojom živote prítomné veci, ktoré prinášajú uzkosť a súženie, znamená to, že sa rodí čosi nové, že Pán chce vstúpiť do tvojho života.

14. novembra Lk 18, 1-8

Viera je podmienkou skúsenosti Božej moci. Je možné bez nej žiť, ale čo je to za život? Ak veríš, tak „Boh obráni svojich vyvolených“ a odpovie na túžbu tvojho srdca. Urobí to skôr ako tvoj manžel, tvoj rodič alebo priateľ. Skôr, pretože miluje nezištne. A aby si prijal jeho milosť, potrebuješ len jedno - veriť.

13. novembra Lk 17, 26-37

"Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho." Preto sa uč, deň po dni, strácať ho. Každý deň nám sám prináša príležitosti trochu umrieť sebe a pre veci tohto sveta. Je to však len sprievodný jav rodenia sa nového človeka v nás, človeka určeného pre večný život.

12. novembra Lk 17, 20-25

To, čo je najdôležitejšie "neprichádza tak, žeby sa to dalo spozorovať". A možno ešte stále čakáš na mimoriadné udalosti, na "fanfáry" a "ohňostroje"? Koľko predpovedí neobyčajných vecí stále "trasie svetom" a kupujú si to aj katolíci?! A pritom sa nachádzame v samom epicentre najdôležitejších a najúžasnejších udalostí: Božie kráľovstvo sa šíri a napĺňa svet. 

11. novembra Lk 17, 11-19

Fyzické uzdravenie nie je to najdôležitejšie. Ako počujeme v dnešnom evanjeliu, Pán Boh ho môže dávať aj skupinovo... No častokrát fyzické uzdravenie ani nedáva, lebo podstatné je vnútorné uzdravenie. Cez bránu viery vstúpiť, vo vzťahu s Bohom, do vzdávania slávy - to je opravdivé zdravie človeka.