Vyjadrenie európskych biskupov k udeleniu Nobelovej ceny za medicínu

Ide o dôležitý míľnik v uznaní kľúčovej úlohy, ktorú neembryonálne kmeňové bunky zohrávajú vo vývoji nových lekárskych terapií ako alternatíva k ľudským embryonálnym kmeňovým bunkám.

Nobelova cena za medicínu objaviteľom použitia dospelých kmeňových buniek

V Štokholme bola dnes udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu 2012. Prestížneho uznania sa dostalo dvom vedcom, Britovi Johnovi Gurdonovi a Japoncovi Shinjovi Jamanakaovi za objav, že dospelé kmeňové bunky možno preprogramovať...

Druhý vatikánsky koncil (galéria)

.

.

Zdroj: vivailconcilio.it/kreuz.net

Publikovali listy o dvoch nových učiteľoch Cirkvi

Vatikán - Mimoriadny súlad náuky a každodenného života v osobnosti sv. Hildegardy vyzdvihuje Benedikt XVI. vo svojom apoštolskom liste, ktorým benediktínsku rádovú sestru z Bingenu menuje za učiteľku Cirkvi.

Budapešť: Slovenská Misia

MM miniV sobotu 6. októbra skoro ráno nastúpili členovia Spoločenstva Misia Máriina do autobusu, ktorý nás zaviezol priamo pred Baziliku sv. Štefana v Budapešti.

Svätý Maximilián – po tridsiatich rokoch

kolbeminiKeď presne pred tridsiatimi rokmi svätorečil blahoslavený pápež Ján Pavol II. svojho rodáka, bol už svätý Maximilián známy a uctievaný ako veľký svätec.

Egyptské deti už prepustili

Egypt 9. októbra (TK KBS/RV CZ) - Egyptský súd rozhodol o prepustení dvoch koptských kresťanov – desaťročného Nagyho Rzika a deväťročného Miny Nady Faraga. Obaja chlapci boli minulý týždeň v utorok obvinení z údajného znesväcovania koránu a odvedení do väznice pre mladistvých v Beni Suef. Chlapci pochádzajú z dediny južne od Káhiry, kde bola posilnené bezpečnostné opatrenia. Hrali sa vonku, našli vraj malú bielu tašku so stránkami Koránu a mali ju pomočiť. 

Od zverejnenia kontroverzného filmu o prorokovi Mohamedovi sa množia prípady obvinenia z rúhania, pričom domnelými vinníkov sú koptskí kresťania. Proces proti obom negramotným chlapcom je už sedemnásty v poradí. Na rúhanie sa podľa čl. 98 egyptského trestného zákonníka vzťahujú tresty odňatia slobody od šiestich mesiacov do päť rokov.

Zdroj: RV CZ

Synoda musí odpovedať na problémy pokoncilovej cirkvi

Washington 9. októbra (TK KBS/RV CZ) - Kríza súčasnej Cirkvi v západnom svete je dôsledkom zanedbania v katechéze a katolíckej výchove. V Spojených štátoch sme tak stratili dve generácie katolíkov, hovorí kardinál Donald Wuerl. Tento arcibiskup Washingtonu hrá kľúčovú rolu na práve prebiehajúcej synode pre novú evanjelizáciu. Benedikt XVI. ho vymenoval za hlavného relátora synody. 

V rozhovore pre agentúru CNS kardinál Wuerl uviedol, že synoda musí odpovedať na problémy pokoncilovej Cirkvi. Zatiaľ čo koncil zachoval plnú kontinuitu s katolíckou tradíciou, realizácia jeho záverov sa dostala pod silný vplyv sekularizácie, ktorá ako tsunami udrela v tej dobe na západný svet a najmä na Európu. Prejavilo sa to najmä v katechéze, ktorá bola zbavená obsahu. Učilo sa iba o akejsi všeobecnej idey, že Boh nás má rád a my Boha, avšak bez odkazu k reálnemu Ježišovi Kristovi. To bol jav bohužiaľ veľmi obecný, podotkol kardinál Wuerl. 

Ale ako dodal, Cirkev na túto krízu zareagovala už pred 20 rokmi, keď vydala Katechizmus Katolíckej cirkvi. Vďaka tomu sa v Spojených štátoch už podarilo obrodiť katechézu. Problémom naďalej zostávajú cirkevné univerzity a katolícki teológovia, ktorí nerešpektujú učenie Cirkvi ani katolícku identitu svojich inštitúcii. V tejto oblasti zostalo ešte veľa práce, priznáva metropolita Washingtonu. V tejto veci sám nedávno vydal list adresovaný 74 seminaristom svojej diecézy, v ktorom ich varuje pred teológmi, ktorí hoci sa sami považujú za katolíkov, hlásajú učenie v rozpore s magistériom Cirkvi. V prípade akýchkoľvek pochybností siahnete po katechizme, radí svojím seminaristom kardinál Wuerl.

Nová hviezda pátra Ilaria

altobelliminiNiektorí nadšenci sa naučili poznať hviezdy po mene. Málo je však tých, ktorí hviezdam dávajú mená. Jedným z nich je minoritský páter Ilario Altobelli.

Postoj cirkvi k výstave „The Human Body Exhibition“ v Bratislave


Bratislava 8. októbra (TK KBS) - Vzhľadom na početné otázky a rozpaky veriacich, ktoré vzbudzuje konanie výstavy „The Human Body Exhibition“ v Bratislave, ako aj na neuvážené návštevy výstavy zo strany mnohých rodín s nedospelými deťmi a na krajne nevhodné hromadné návštevy neplnoletých študentov a žiakov organizované niektorými školami, po oboznámení sa s podstatnými informáciami a podrobnosťami o charaktere a pozadí výstavy a po dôkladnej porade s členmi Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie (TK) Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vydávam toto stanovisko: 

Výstava „The Human Body Exhibition“ predstavuje hrubé zneváženie, hanobenie mŕtvych ľudských tiel preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť. Znamená závažné porušenie základných mravných princípov a hodnôt slobodnej, demokratickej spoločnosti. Jej konanie je hanbou nášho hlavného mesta i celej krajiny. Preto vyzývam zodpovedné štátne i miestne orgány, aby využili svoje právomoci a existujúce zákony a neodkladne prijali opatrenia na ukončenie výstavy. Kým sa tak stane, prosím zodpovedných kresťanov, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa na výstave nezúčastňovali – a tiež, aby podľa svojich možností neodporúčali účasť na výstave deťom a neplnoletej mládeži.

V Bratislave, 8. októbra 2012 

Mons. ThDr. Štefan Sečka, spišský biskup 
predseda Subkomisie pre bioetiku TK KBS

Osemnásť mesiacov pre bývalého komorníka Svätého Otca

Vatikán 6. októbra (TK KBS) - Vynesením rozsudku sa dnes vo vatikánskom justičnom paláci skončil proces s bývalým komorníkom Svätého Otca Paolom Gabrielom, ktorý bol obžalovaný z odcudzenia dôverných pápežských dokumentov.

Vo svojom záverečnom vyhlásení na konci dnešného predpoludňajšieho vypočúvania Gabrielo opakoval, že sa necíti ako zlodej. Robil som z vnútorného presvedčenia, ktoré mi diktovala láska ku Kristovej Cirkvi a jej viditeľnej hlave, povedal doslova obvinený. Súdne kolégium sa potom odobralo k dvojhodinovej porade o výške trestu. Obžaloba požadovala trojročný trest a trvalý zákaz výkonu verejných funkcií vo vatikánskom štáte. 

Gabrieleho obhajkyňa Cristiana Arruová poukázala dnes na viaceré nedostatky vyšetrovania. Podľa jeho advokátky došlo k pochybeniu vatikánskej stráže, ktorá zaisťovala odcudzené dokumenty bez ochranných rukavíc a tým znemožnila znalecký posudok. Ďalej podľa obžaloby nebol zaobstaraný inventár nájdených listín, rovnako ako ich fotografická dokumentácia. I napriek výhradám bola neskôr obhajkyňa spokojná s výškou trestu pre svojho mandanta a označila výnos súdu ako "dobrý a rozvážny". 

Súd rozhodol o trojročnom treste odňatia slobody za krádež za priťažujúcich okolností. Po prihliadnutí k poľahčujúcim okolnostiam - čistému trestnému registru, bezchybnému výkonu v zamestnaní (pred spáchaním trestného činu), subjektívnej motivácii trestného činu (buď mylne avšak vylučujúce konanie na objednávku) a účinnej páchateľovej ľútosti - bola pôvodná sadzba znížená na 18 mesiacov. Paolo Gabriele musí tiež uhradiť súdne trovy a nie je mu zakázaný ani výkon verejných úradov na území mestského štátu Vatikán. 

Obžalovaný prijal rozsudok pokojne, ako zaznelo na následnej tlačovej konferencii. V súčasnej dobe teda pre Gabrieleho pokračuje domáce väzenie. V trojdňovom termíne musí obhajoba rozhodnúť, či sa proti trestu odvolá. Po uplynutí tejto lehoty, pokiaľ Gabrieleho obhajkyňa nepodá odvolanie, nie je vylúčené omilostenie obžalovaného. Benedikt XVI. môže svojmu bývalému komorníkovi udeliť milosť bez toho, aby ho o to Gabriele požiadal. Takéto uzavretie kauzy je možné považovať za vysoko pravdepodobné, potvrdil pri dnešnej tlačovej konfernecii P. Federico Lombardi. Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice zároveň poukázal na pokračovanie ďalšieho vyšetrovania v tzv. prípade vatikleaks. Očakáva sa tiež oddelený proces s počítačovým technikom Claudiom Sciarpellettim v najbližšej možnej dobe, pravdepodobne v novembri, uzavrel taliansky jezuita. 

Zdroje: RV CZ / RV SK

Assisi: Nádvorie hľadajúcich

assisiminiMesto sv. Františka hostilo v dňoch 5. a 6. októbra ďalšiu etapu populárneho podujatia Nádvorie hľadajúcich.