Pozývame na svätú omšu za rodiny

Farnosť sv. Michala Archanjela v Bratislave - Karlovej Vsi vás pozýva v piatok 15. marca na svätú omšu za posvätenie manželstiev a rodín, ktorú bude celebrovať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Mimoriadna kustodiálna kapitula

V dňoch 4. – 6. marca 2024 sme v Brehove slávili mimoriadnu kapitulu, na ktorej sa stretlo 18 bratov.

Extrémna krížová cesta

V jubilejnom roku 800. výročia stigmatizácie svätého Františka pozývame na druhý ročník EKC v Bratislave, ktorý začne 15. marca o 18:00 svätou omšou v Marianke.

Sv. Maximilián na návšteve u satmárok

V piatok, 23. februára v rámci Mariánskeho roku, ktorý prežíva Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, páter Lucián Bogucki navštívil komunitu sestier vo Vrícku.

BA: Práce na kostole sv. Františka

V pondelok 19.februára, po dlhých mesiacoch príprav, konzultácií a získavania povolení, sa začali práce na oprave strechy kostola sv. Františka v Bratislave – Karlovej Vsi.

Darujte nám 2%

Drahí priatelia, do konca marca (apríla) 2024 môžete poukázať 2% (3%) zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu.

Roháče: Lyžiarske výcviky

Bratia Peter a Martin sa v januári a februári zúčastnili lyžiarskych výcvikov karloveskej Spojenej školy sv. Františka.

Večer modlitieb a chvál

V piatok 16.2.2024 pozývame na večer modlitieb a chvál s Lamačskými chválami do Kostola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi.

V kongregácii nás veľmi chválili

Bratia Tomáš Lesňák a Martin M. Kollár 22. januára navštívili Kongregáciu pre evanjelizáciu národov.

Rím: Stretnutie nových predstavených

Brat Martin sa v dňoch 15.-19. januára zúčastnil stretnutia nových predstavených našej rehole.

Púť k blahoslavenej Zdenke

Bratia minoriti a sestry Svätého kríža pozývajú na púť k hrobu blahoslavenej sestry Zdenky v sobotu 27. januára do Podunajských Biskupíc.

130. výročie narodenia sv. Maximiliána

Žiaci a pedagógovia Spojenej školy sv. Maximiliána M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi si vo štvrtok 18. januára pripomenuli 130. výročie narodenia svojho patróna.