Slávnosť svätého Františka

Slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi patrí k jedným z vrcholov františkánskeho liturgického roku. Ak je to možné, pozývame kázať bratov dominikánov.

Transitus svätého Františka

Františkáni na celom svete, zvyčajne v predvečer sviatku svätého Františka, slávia pamiatku jeho smrti, čiže prechodu z pozemského putovania do nebeskej vlasti.

Brehov: Spomienka na br. J. Šujanského

Jedna z najvýznamnejších osobností našej rehole v 19. storočí je silno spojená s brehovským kláštorom.

Hriňová: 800. výročie prvých jasličiek

Františkánska rodina putovala do Hriňovej, aby oslávila 800. výročie prvého živého betlehemu, ktorý dal pripraviť sv. František.

Požehnávanie domácich zvierat

3. októbra 2023 o 17.00 hod., na Námestí sv. Františka v Bratislave Karlove Vsi sa prvýkrát uskutočnila netradičná akcia.

Stretnutie u nebeského patróna zvierat

Stretnutie sa uskutoční 3. októbra o 17.00 hod. na Námestí sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi. Jeho cieľom je prehĺbiť úctu k celému stvorenstvu.

Karloveskí maturanti u sv. Františka

Maturanti Spojenej školy sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi si v dňoch od 18. do 22. septembra  vykonali púť k hrobu svojho patróna.

Veriaci putovali do Radu

Z príležitosti Sviatku sedembolestnej Panny Márie priši na východ Slovenska do Brehova a do Radu pútnici zo Spišského Štvrtku, Brehova, Trebišova, Humenného, Svätuší a z okolitých obcí.

Obliečka brata Jonáša

5. septembra, po roku formácie v Poľskom Gniezne, sedem minoritských postulantov začalo v kláštore v Smardzewiciach noviciát.

Rytierky Nepoškvrnenej v LEvoči

29. augusta na Mariánskej hore v Levoči 107 žien vstúpilo do Rytierstva Nepoškvrnenej.

Púť KOČ do Medžugoria

V dňoch 20-29 augusta 2023 sa uskutočnila v poradí 14. púť spoločenstva Kruciaty oslobodenia človeka do Medžugoria.

Brehov: DO rodín z LE

25. -27. augusta sa v Brehove uskutočnila duchovná obnova rodín z okolia Levoče.