Hrabušice: tábor pre mladých

minHTento rok sa bratia minoriti rozhodli po prvý krát usporiadať tábor pre mladých. Tento nápad skrsol v hlavách animátorov z Bratislavy, ktorí už niekoľko rokov organizujú spolu s br.Martinom detský integrovaný letný tábor.

Budapešť: Slávnosť sv. Štefana Uhorského

sv.-Stefan miniLiturgický kalendár v Maďarsku si 20. augusta spomína na sv. Štefana, kráľa. V Maďarsku je to zároveň štátny sviatok.

FSSPX: Predstavený Lefévristov nepríde na púť do Fuldy

.

Podľa informácií portálu kreuz.net, ktorý je ideovo blízky ultrakonzervatívnej časti Bratstva sv. Pia X. (FSSPX), generálny predstavený Lefévristov nečakane odriekol svoju účasť na výročnej púti veriacich tohto spoločenstva v Nemecku.

fallayPúť do mesta Fulda je pre nemeckých Lefévristov už po deviatykrát najvýznamnejším duchovným podujatím roka. Koná sa 1. – 2. septembra 2012 a generálny predstavený spoločenstva mal byť celebrantom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše 2. septembra. Každoročne sa na tomto podujatí koná zasvätenie Nemecka Panne Márii.

V kruhoch Lefévristov sa okamžite začalo špekulovať o dôvode jeho neúčasti. Predpokladajú, že pre biskupa Fallayho je možným dôležitejším podujatím cesta do Vatikánu. Tam totiž očakávajú oficiálnu odpoveď FSSPX na doktrinálnu preambulu, ktorá bola vypracovaná po niekoľkoročných teologických diskusiách na úrovni Kongregácie pre náuku viery a komisie Ecclesia Dei, ktorej je zverená starosť o veriacich tradicionalistov. Text preambuly nie je zatiaľ publikovaný. Po prípadnej kladnej odpovedi bratstva by mohlo dôjsť k jeho opätovnému zjednoteniu a kanonickému uznaniu katolíckou cirkvou, na čom záleží i samotnému pápežovi, v kňazskom bratstve sú však k tomuto kroku rozporuplné názory. Po generálnej kapitule, ktorá sa konala začiatkom tohto leta, oznámili predstavení bratstva, že svoju odpoveď podajú v primeranom čase, pričom sa tiež dohodli, že prípadné zjednotenie s Rímom preberie ešte mimoriadna kapitula FSSPX.

Bratstvo je známe nesúhlasom s niektorými doktrinálnymi článkami náuky Druhého vatikánskeho koncilu a tiež slávením výlučne predkoncilovej liturgie, pričom dochádza veľmi často k spochybňovaniu platnosti a legitímnosti slávení pokoncilovej liturgie. Tieto doktrinálne prekážky, ako hovorí kardinál Koch, muž zodpovedný v cirkvi za dialóg s inými cirkevnými a náboženskými spoločnosťami, by museli byť v prípade zjednotenia FSSPX s katolíckou cirkvou odstránené. Momentálne sú v zmysle dokumentu Universae Ecclesiae tiež prekážkou k tomu, aby im bolo dovolené sláviť svätú omšu v katolíckych kostoloch. Nezriedka sa preto stáva, že na primíciách či počas svojich pútí celebrujú sväté omše pri dverách chrámu, na voľnom priestranstve alebo v hotelovej hale, ako to má byť aj pri najbližšej púti vo Fulde. Miestny biskup Heinz Josef Algermisen im totiž sláviť svätú omšu v miestnom kostole nedovolí.

.

br. jozef

foto: internet

 

Taliansko: Kolekcia ornátov od Armaniho

.

Talianske média priniesli cez víkend zaujímavú správu: svetoznámy módny návrhár vyhotovil liturgické rúcha pre monsignora Domenica Mogavero, biskupa diecézy Mazara del Vallo.

.biskupvruchuarmani

Túto skutočnosť komentoval pre portál vaticaninsider sám biskup, ktorý potvrdil, že Armani preň vyrobil štyri omšové rúcha v prevedení základných liturgických farieb – bielej, červenej, zelenej a fialovej. Biskup nepovažuje túto skutočnosť za prehnaný luxus, pretože rúcha sú darom svetoznámeho umelca pre kostol na ostrove Pantelleria, kde umelec už 37 rokov trávi pravidelne svoju letnú dovolenku. Myšlienka vyhotovenia liturgických rúch sa podľa biskupa zrodila minulý rok. Monsignor Mogavero vraj vtedy požiadal okrem Armaniho aj iné známe osobnosti, ktoré trávia dovolenku na spomínanom ostrove, aby podporili opravu miestneho kostola. Tá bola ukončená minulý rok.

Vysokí cirkevní funkcionári tradične objednávali svoje liturgické rúcha u známych krajčírov a umelcov. Na mnohých ornátoch z minulosti sa nachádzajú erby hodnostárov a purpurátov, ktorí nechali honosné rúcha vyhotoviť v prestížnych dielňach. V našich končinách možno ešte nájsť ornáty, ktoré ako prestížny dar významným kostolom vyšívala samotná cisárovná Mária Terézia. Pre pápeža Jána XXIII. a Jána Pavla II. vyhotovoval rúcha známy taliansky umelec Gammarelli. Súčasného pápeža oblieka na liturgické udalosti prestížny taliansky návrhár Gattinoni.

.

zdroj: vaticaninsider.it

foto: alqamah.it

Benedikt XVI. o sv. Maximiliánovi

Cirkev dnes slávi spomienku sv. Maximilána Márie Kolbeho, poľského františkánskeho kňaza, ktorý zomrel v roku 1941 v koncentračnom tábore v Osvienčime, keď ponúkol svoj život za život otca istej poľskej rodiny. Ten patril k desiatim väzňom odsúdeným k smrti hladom za to, že predtým z tábora utiekol iný väzeň. Pápež Benedikt XVI. označil Kolbeho za „svetlo“, ktoré „povzbudilo ostatných svojim darovaním sa“, k tomu, aby boli nablízku trpiacim a utláčaným. Prekonať zlo dobrom, nenávisť láskou, ale aj Ježišovo „nové prikázanie“: „milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“. Tieto slová, ktorými – ako povedal Svätý Otec – žil páter Kolbe až do konca, všetkých pozývajú nasledovať nesmiernu lásku nášho Pána (Generálna audiencia 9. august 2006).

Láska k Ježišovi skrze ´áno´ Márii. Páter Kolbe bol vo svojom najhlbšom vnútri mariánskym kňazom, pokračoval v rozdávaní nádeje a uzdravenia aj tým, ktorí s ním boli v hladovej komore v
Osvienčime. Úplne sa zveril Matke Božej až do svojho konca 14. augusta 1941. „´Ave Mária!´ - znelo posledné zvolanie z úst sv. Maximiliána Márie Kolbeho, keď naťahoval ruku k tomu, ktorý ho zabíjal injekciou fenolovej kyseliny. Dojatí môžeme konštatovať, že pokorné a dôverčivé spoľahnutie sa na Pannu Máriu je vždy prameňom odvahy a pokoja, povedal v súvislosti so smrťou svätca Benedikt XVI. počas generálnej audiencie dňa 13. augusta 2008. Ako ďalej dodal, mučeníci nikdy neboli odrádzaní od vykonávania dobra, aj keď sa zdalo, že zlo zničí všetko: „Na prvý pohľad by ich existencia mohla byť považovaná za porážku, ale práve v ich mučeníctve žiari odlesk Lásky, ktorá víťazí nad temnotou egoizmu a nenávisti. Sv. Maximiliánovi Kolbemu sú pripisované nasledujúce slová, ktoré mal vysloviť uprostred hrôz nacistického prenasledovania: ´Nenávisť nie je tvorivou silou, tou je iba láska´.“ (Generálna audiencia 13. august 2008)

 – mf –

zdroj: RV

Budapešť: Obnova rehoľných sľubov

Obnova miniNa Slávnosť nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2012 rehoľná komunita Dcér sv. Františka Assiského v Budapešti prežívala radosť obnovenia dočasných rehoľných sľubov sestry Pavly Czira.

Vatikán a pranie špinavých peňazí

Vatikán 16. augusta - "Moneyval úplne neutralizoval mýty, ktoré sa nakopili okolo vatikánskeho finančníctva," konštatoval Jeffrey Lena, právnik zo Spojených štátov, ktorý zastupuje Apoštolskú stolicu v rôznych medzinárodných záležitostiach...

Nový Zéland: Kňazi nemajú nahrádzať misál iPodom

.

misalV dnešnej dobe sme si už zvykli na rôzne vymoženosti modernej techniky, ktoré nám pomáhajú aj v rozvoji duchovného života a uľahčujú prístup aj k biblickým textom a liturgickým knihám.

. 

Podľa informácií portálu vaticaninsider biskupi na Novom Zélande pred časom zakázali kňazom počas sv. omše používať iPady, tablety, elektronické čítacie zariadenia a smartfóny namiesto omšovej knihy misála. Biskupi ocenili pozitívny význam týchto technických pomôcok pre štúdium a prístup k informáciám, no trvajú na tom, že pri liturgickom kulte nemôžu byť používané.

Svoje rozhodnutie odôvodňujú posvätným charakterom liturgických kníh. Rímsky misál označili za svätú knihu našej cirkvi a jej fyzickú formu ako zvýraznenie zvláštnej dôležitosti textov, ktoré obsahuje. Jednou z výhrad biskupov proti používaniu moderných technických prostriedkov je aj to, že nie sú vyrobené a vyhradené na používanie v posvätnom kulte, ale slúžia aj ako pracovné či komunikačné nástroje, multimediálne pomôcky na sledovanie videí, alebo navigačné zariadenia.

Peru: Spomienka na mučeníkov

muceniciDňa 9. augusta roku 1991 boli v Peru umučení dvaja naši misionári...

Rím: Púť tradicionalistov

Rok viery začneme sláviť 3. novembra. Na jeho počiatku je v dňoch 1. – 3. novembra 2012 ohlásená púť veriacich tradicionalistov do Ríma, ktorá má byť poďakovaním za dovolenie sláviť svätú omšu v mimoriadnej forme rímskeho rítu podľa dokumentu Summorum Pontificum. Tento dokument v roku 2007 vo forme Mottu proprio – z vlastnej iniciatívy vyhlásil pápež Benedikt XVI.

.

vatikanSlávenie tradičnej latinskej svätej omše v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne dňa 3. novembra má byť vrcholným bodom púte veriacich, ktorú organizujú viaceré spoločnosti a hnutia podporujúce šírenie katolíckej liturgie v mimoriadnej forme. Hoci sa tradičná liturgia slávi v tejto pápežskej bazilike každodenne, na oltári Katedry sv. Petra to bude iba druhá slávnostná liturgia tohto typu od časov Druhého vatikánskeho koncilu. Prvýkrát od koncilu bola slávená 17. mája 2011 nemeckým kardinálom Walterom Brandmüllerom. Odpoveď na otázku, či sa s pútnikmi stretne i pápež Benedikt XVI., zatiaľ nie je známa.

Dokument Summorum Pontificum dovoľuje každému rímskokatolíckemu kňazovi bez potreby súhlasu biskupa alebo vyššieho predstaveného slúžiť sv. omšu podľa misála platného v roku 1962. Takáto sv. omša sa nazýva aj „tridentskou“. S účasťou ľudu môžu však kňazi sláviť liturgiu v mimoriadnej forme len vtedy, ak existuje skupina veriacich, ktorá o to oprávnene žiada. Takáto skupina veriacich nesmie popierať legitimitu a platnosť svätej omše slúženej podľa reformy posledného koncilu a musí mať plné spoločenstvo s Cirkvou a jej hlavou. Dokument dovoľuje aj vysluhovanie ostatných sviatostí a požehnaní podľa kníh platných pred Druhým vatikánskym koncilom a právne upravuje podmienky, ktoré sú nevyhnutné k legitimite týchto slávení.

Pápež vydal dokument z vlastnej vôle. Svoje rozhodnutie odôvodnil faktom, že katolícka tradícia nie je žiadnou herézou. Biskupov povzbudil, aby takýmto spôsobom pomohli uchovať vzácny poklad, ktorý má Cirkev v svojej liturgii. Chcel, aby napomohli všetkým veriacim v prístupe k tomuto pokladu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že lepšie spoznávanie starej liturgie pomôže Cirkvi k hlbšiemu prežívaniu dnešnej formy sv. omše.

Od roku 2007 sa hnutie tradične orientovaných veriacich rozrástlo tak, že už o tri roky neskôr sa táto liturgia viac či menej pravidelne slávila na 1 444 miestach sveta. Sám pápež ako rímsky biskup povzbudil v roku 2008 kardinála Ruiniho, svojho vikára pre Rímsku diecézu, aby ustanovil v Ríme personálnu farnosť, kde dnes slúžia kňazi veriacim liturgiu iba v tejto forme.

.

Info: br. jozef

Bologna: Páter J. B. Martini

martiniminiRehoľa minoritov si 3. augusta pripomína smrť svojho významného člena. Páter Johannes Battista Martini bol jednou z najdôležitejších osobností hudobného života v období baroka.

2. augusta: Odpust Porciunkuly

indulgenceFrantišek vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal po čom túži pre spásu duší. František bez rozmýšľania odpovedal: "Nebeský Otče, aj keď som len nehodný hriešnik, prosím, aby bola všetkým, ktorí prídu do tohto kostola...