Karloveský splav 2018

Od piatku 29. júna do nedele 1. júla 2018 sa konal ďalší ročník spoločného splavovania Malého Dunaja, na ktorý sa vybrali rodiny a deti našej farnosti v Bratislave – Karlovej Vsi.

Začali sme generálnu kapitulu

V utorok 24. júla podvečer sa začala generálna kapitula nášho rádu. Ide o 201. stretnutie

BA: Nová príprava do manželstva

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku.

Pomoc pri rozoznaní povolania

sastin miniPavlíni pozývajú do Šaštína na modlitbu za rozonanie životného povolania.

Diakonská vysviacka brata Petra

Brat Petr Macháček prijal 23. júna v katedrále sv. Petra a Pavla v Brne diakonskú vysviacku.

Máme novokňaza!

Brat Tomáš Mária Vlček prijal 16. júna kňazskú vysviacku, deň nato slúžil primičnú sv. omšu.

M.I. Formačný materiál (júl)

Rytierom Nepoškvrnenej ponúkame formačné materiály na mesiac júl.

Kňazská a diakonská vysviacka

Pozývame Vás na kňazskú vysviacku a primície br. Tomáša M. Vlčeka a na diakonskú vysviacku br. Petra Macháčka.

M.I. Formačný materiál (jún)

diakonat minoritiRytierom Nepoškvrnenej ponúkame formačné materiály na mesiac jún.

Deň kanonizácie sv. Antona

anton miniFrantiškánske rády si pripomínajú deň svätorečenia Antona Paduánskeho.

Navštívili sme farnosť Štefanov

stefanov miniV nedeľu 27. mája sme s malou skupinkou rytierov Nepoškvrnenej navštívili farnosť Štefanov.

Zásady ochrany osobných údajov

V našom povolaní, pri plnení nášho poslania prichádzame do styku a spracúvame aj osobné údaje. Robíme všetko čo je potrebné pre to, aby boli všetky osobné údaje uchovávané bezpečne...