Poľsko: Prijatie rehoľného rúcha

miniNa Kalwarii Paclawskej (Pl) prijal dňa 3. októbra rehoľné rúcho rádu minoritov br. Tomáš Vlček, pochádzajúci z Bratislavy. Brat Tomáš prišiel do našej rehole už pred rokom. Prvý formačný rok, ktorý je prípravou na noviciát, absolvoval v poľskom Glogówku.

Bratislava: Slávnosť sv. Františka

franciscusV utorok 4. októbra sme v Bratislave - Karlovej Vsi oslávili sviatok sv. Františka z Assisi, zakladateľa nášho rádu a patróna farského kostola. Hosťom a kazateľom tejto slávnosti bol tradične jeden z pátrov dominikánov, fr. Pavol Kytka OP.

 

Bratislava: Oslava sviatku patróna našej farnosti

mini_Michal

Takmer týždeň trvali oslavy z príležitosti sviatku sv. Michala, archanjela, patróna našej karloveskej farnosti. Oslavy začali slávením svätej omše ku cti sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela už v stredu večer v kostole sv. Františka a skončili sa slávnostnou odpustovou sv. omšou v kostole sv. Michala v nedeľu popoludní.

Pomoc pri otvorení útulku sv. Františka

banner-utulku

Prosíme Vás o pomoc pri otvorení a prevádzke útulku sv. Františka z Assisi, ktorý od septembra 2011 funguje v Levoči. Prečítaj si viac...

Brehov: Bezprostredná príprava na večné sľuby

mini_brehov-2Počas septembra, podobne ako po minulé roky, sa v našom kláštore v Brehove na východe Slovenska konal tzv. Druhý noviciát, čiže bližšia príprava bratov na zloženie doživotných sľubov v našom Ráde.

Bratislava: Obnova rehoľných sľubov

Obnova_miniV nedeľu 18. septembra 2011, na sviatok sv. Jozefa Kupertínskeho, si traja bratia juniori z bratislavskej minoritskej komunity obnovili na ďalší rok svoje rehoľné sľuby.

Nitra: Spoločné františkánske exercície

Exercicie_miniExercičný dom misionárov SVD na Kalvárii v Nitre sa stal na krátky čas miestom spoločných duchovných cvičení pre bratov františkánov a minoritov.

Brehov: miništrantský tábor

 

mini_ministranti
V dňoch od 8. do 13. augusta sme sa my, miništranti, zúčastnili na letnom miništrantskom tábore s bratmi minoritmi v Brehove.

Človek s číslom 16670

V nedeľu 14. augusta 2011 ubehne 70 rokov od mučeníckej smrti sv. Maximiliána Kolbeho. Na mnohých miestach si minoriti slávnostne pripomínajú svojho veľkého spolubrata. Medzinárodný charakter budú mať oslavy prebiehajúce na miestach pôsobenia sv. Maximiliána, v bývalom koncentračnom tábore Auschwitz a v kláštore Nepokalanov.

Duchovné cvičenia pre učiteľov

assisi-miniUčitelia Spojenej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi majú možnosť zúčastniť sa na konci každého školského roku na krátkych duchovných cvičeniach. Tohto roku, začiatkom júla, pod vedením pátra Tomáša Lesňáka strávili niekoľko dní v rodnom meste patróna ich školy.

 

Sviatok sv. Kláry z Assisi

Liturgickú spomienku na sv. Kláru z Assisi prežívame 11. augusta. Tohtoročnú spomienku sprevádza 800. výročie jej obrátenia a nastúpenia na cestu nasledovania nášho Pána Ježiša Krista podľa vzoru sv. Františka.

Zmeny v komunitách

rozlucka-miniNa začiatku prázdnin prebehli zmeny v našich rehoľných komunitách na Slovensku. Viacerí bratia sa rozlúčili s veriacimi na mieste doterajšieho pôsobenia a odišli na nové.