Rím: Ohlásenie generálnej kapituly

logo200kapitulaPred niekoľkými dňami (14. júla 2012) ohlásil najvyšší predstavený nášho rádu, br. Marco Tasca, zvolanie generálnej kapituly rehole minoritov...

Karlovešťania na Malom Dunaji

splav miniOd 29. júna do 1. júla 2012 sa už druhý raz uskutočnil farský karloveský splav. Tak ako pred rokom, tak aj tohtoročná trasa viedla Malým Dunajom.

Pozvánka na integrovaný tábor v Brehove

mini brehovVo svetle výzvy sv. Františka: Bratia, kým je čas, čiňme dobro, sa aj tento rok uskutční v Brehove integrovaný detský tábor. Srdečne pozývame všetkých záujemcov.

Brehov: Brat slnko, sestra voda.

ministrantský
V dňoch 9. - 14. júla sa konal miništrantský tábor v kláštore v Brehove. Boli sme tam deti z Bratislavy, Košíc, zo Spiša a zo Žakoviec. Motto tohto tábora bolo: Služba Bohu otvára naše srdce pre každé stvorenie.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (10.)

Blava miniPosledný a zároveň najnáročnejší deň tohtoročnej cyklopúte sa začal skorým budíčkom okolo 5:00, pred sv. omšou o šiestej hodine sme pobalili ruksaky a po povzbudivých slovách kázne priniesť radosť a Krista aj do našich rodín domov...

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (9.)

Budapest miniNajneskorší budíček tohtoročnej cyklopúte o 8:00 padol vhod všetkým pútnikom a po raňajkách sa každý tešil do centra Budapešti. Zadné časti tela si mohli konečne oddýchnuť a síce nohy čakalo chodenie, zmena bola u všetkých vítaná.

Nóta Svätej stolice k nepovolenej vysviacke v Číne

Svätá stolica oficiálnym spôsobom odsúdila nelegitímnu biskupskú vysviacku reverenda Jozefa Yue Fushenga, ktorá sa konala v Harbine v Číne dňa 6. júla. Yue Fusheng, vysvätený bez pápežského mandátu, bol na základe Kódexu kánonického práva automaticky exkomunikový.

Dokument Svätej stolice o videniach a zjaveniach

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila na svojej internetovej stránke Normy o postupe posudzovaní predpokladaných videní a zjavení, ktoré koncom mája publikovala na svojich internetových stránkach Kongregácia pre náuku viery.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (8.)

V Egeri sme sa prebúdzali okolo šiestej a po raňajkách (čokoládove musli s mliekom) sme sa opäť nabalení s dofúkanými pneumatikami vydali oproti novým dobrodružstvám.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (7.)

Eger miniSiedmy deň cyklopúte sa začal vstávaním z postelí približne okolo siedmej hodiny ráno, tak, aby sme mohli začať tento deň sv. omšou v minoritskom kostole o 7:30. Po duchovnom pokrme nasledoval ten fyzický...

Brehov: Letný detský tábor farnosti Soľ

minibrPoď s nami, prišli sme zo Soli, poď s nami, spoznať pár reholí... Takto zneli prvé slová hymny detského tábora farnosti Soľ. Tento rok sme navštívili dedinku Brehov a od 2. do 6. júla bol minoritský kláštor v Brehove naším dočasným domovom.

Cyklopúť: Bratislava – Máriapócs (6.)

Mariapocs miniV nedeľu sme sa ráno po horúcej noci prebudili v Máriapócs okolo šiestej, keďže sme mali o 6:30 možnosť slúžiť vlastnú sv. omšu v bazilike. Táto bola nádherná, nielen pre duchovnú posilu a Božiu blízkosť, ale aj pre povzbudivé a hrejivé slová pátra Luciana...