Slovenská premiéra: Kruciáta

V deň liturgickej spomienky bl. Michala a Zbigneva, mučeníkov z Pariacoto, vám sprístupňujeme slovenskú verziu filmu o ružencovej kruciáte proti terorizmu.

Zamyslenie na 10. nedeľu v období cez rok

Opäť sa zamýšľa brat Tomáš M. Vlček v Levoči.

Levoča: Božie Telo a koncert

Dar Kristovho Tela a Krvi sme si v Levoči uctili eucharistickou procesiou. V nedeľu u nás vystúpila Schola Minor z Bratislavy.

Zamyslenie na nedeľu Svätej Trojice

Pán Ježiš zveril apoštolom misiu hlásať a krstiť v mene Najsvätejšej Trojice na vrchu v ich rodom kraji. Brat Martin sa zamýšľa na Mariánskej hore v rodnej Levoči.

Karlova Ves: Rok sv. Jozefa s P. J. Čirákom

 DSC7824Devätnásteho dňa v mesiaci sa už po tretí ráz Karlovešťania modlili na príhovor sv. Jozefa.

Zamyslenie na Turíčnu nedeľu

Páter Roman Gažúr zo Spišského Štvrtku nás pozýva na Turíce „pod most“ k uvažovaniu nad Božím slovom.

Rok sv. Jozefa: Svätá omša dňa 19. mája o 18:00

V stredu 19. mája o 18:00 bude naším hosťom páter Jozef Čirák OFM. Svätá omša už NEBUDE vysielaná cez internet, preto pozývame do nášho kostola sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi.

Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu

Pátra Tomáša z Levoče oslovil v Skutkoch apoštolov príbeh apoštola Mateja

Kňazská vysviacka a primície

Brat Peter Kozma prijme 19. júna 2021 v Bratislave kňazskú vysviacku a primičnú svätú omšu omšu bude sláviť 26. júna 2021 vo Veľkých Kapušanoch.

Levoča: Zbieranie odpadu

Deti a mládež z Levoče a okolia sa zapojili do aktivity RE 246 zbieraním odpadu na Mariánskej hore.

Zamyslenie na 6. veľkonočnú nedeľu

Zamýšľa sa brat Peter M. Kozma.

BONUS: Viac otázok ako odpovedí?

Nejako som sa rozbehol... Ale ešte treba ukázať cestu ďalej a povedať niečo o sprevádzaní!