Púť juniorov a postulantov do Talianska

V Jubilejnom roku milosrdenstva, ktorý sa začal otvorením Svätej brány pápežom Františkom 8. decembra 2015, sme aj my chceli duchovne prežiť túto veľkú udalosť v živote Cirkvi.

Levoča: 25. Výročie kňazskej vysviacky.

15. júna sme si v Levoči pripomenuli 25. výročie kňazskej vysviacky P. Luciána M. Boguckého, Adama Barana, Mareka Tokarczyka a Stanislava Roka. 

Hlavou v nebi, nohami na zemi

Minoritský kostol v Levoči navštívila v piatok 10.júna 2016 katolícka laická misionárka Gloria Gray

Bratislava: Miništranti vo VW

VW Slovensko oslavoval 25. narodeniny. Boli sme pri tom.

Pozvánka: Miništrantský tábor v Brehove

Miništrantov vo veku 8 – 18 rokov pozývame v dňoch 8. – 12. 08. na tábor do kláštora minoritov v Brehove (pri Trebišove).

Bratislava: Púť do Krakova

V rámci roku milosrdenstva putovali veriaci z Karlovej Vsi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Łagiewnikách.

Bratislava: Božie telo (fotogaléria)

minibtSviatok "Božieho Tela" v bratislavskej Karlovej Vsi.

Assisi: Slávnosť na Rajskom pahorku

assisi miniDnes slávime výročie posvätenia Baziliky sv. Františka.

Bratislava: Putovanie relikvií

Jan Pavol IIRelikvie svätca putujú po karloveskej farnosti.

Poľsko: Ocenili kňaza Rolanda Bööra

Minoriti v Poľsku ocenili slovenského kňaza.

Najkrajší sviatok detstva

V našich podmienkach prevažná väčšina ľudí prijíma sviatosť krstu v dojčeneckom veku a tak najkrajším sviatkom detského obdobia

Vatikán: „Osušiť slzy“

Watykan mini

Vo štvrtok 5. mája viedol pápež František v rámci mimoriadneho Jubilejného roka milosrdenstva v Bazilike sv. Petra modlitbový večer s názvom „Osušiť slzy“.