BA-KV: diakonát a kňazstvo

Brat Tomáš Mária Vlček prijal diakonskú a karloveský farník Matej Balázsi kňazskú vysviacku.

Jihlava: Kňazská vysviacka

Brat Vladimír Hubálovský prijal 3. júna 2017 v kostole Maky Božej v Jihlave kňazskú vysviacku. 

Oznámenie o diakonskej vysviacke

br. Tomáš M. Vlček bude 10. júna 2017 o 9:30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätený na diakona.

Púť do Talianska (5. deň)

Posledný deň našej púte bol pred nami, a tak sme sa rozlúčili s pátrom Michalom, ktorý nás prijal na pár dní. Niektorí spolubratia boli takí horliví, že si aj privstali skoro ráno, aby si ešte na chvíľu mohli užiť more.

Púť do Talianska (4. deň)

Štvrtkové ráno bolo veľmi horúce, no pneumatiky na našej Caravelle ešte viac. Pred nami bola obhliadka kupoly v Bazilike sv. Petra a Vatikánske záhrady. Ale nie len to.

Púť do Talianska (3. deň)

Tretí deň našej talianskej púte bol veľmi významný. Vatikán, kolíska západného kresťanstva, nás privítal veľmi horúcim počasím.

Púť do Talianska (2. deň)

Aj druhý deň našej talianskej púte bol zaujímavý. Pre nás minoritov to bol deň, kedy sme putovali po miestach, kde žil, pracoval a zomrel sv. František a sv. Klára.

Púť juniorov a postulantov do Talianska

V Jubilejnom roku milosrdenstva, ktorý sa začal otvorením Svätej brány pápežom Františkom 8. decembra 2015, sme aj my chceli duchovne prežiť túto veľkú udalosť v živote Cirkvi.

Juniorský výlet (3. deň)

Konečne sa dozviete, ako to celé skončilo. Píše brat Patrik:

Juniorský výlet (2. deň)

Bratia v Spišskom Štvrtku nás prijali veľmi milo. Po rannej svätej omši sme sa spoločne naraňajkovali a dohodli sme sa, čo ďalej. Pôjdeme do Tatier.

Juniorský výlet (1. deň)

Po úspešnom zvládnutí skúšok sme sa vybrali na niekoľkodňový výlet. Začali sme návštevou našich postulantov v poľskom Głogówku [Guogúvku].