Informácie zo života farnosti sv. Michala Archanjela v Bratislave - Karlovej Vsi nájdete na adrese https://www.svmichal.sk


Najkrajší sviatok detstva

V našich podmienkach prevažná väčšina ľudí prijíma sviatosť krstu v dojčeneckom veku a tak najkrajším sviatkom detského obdobia

Bratislava: Púť miništrantov do Šaštína

Karloveskí miništranti spolu s niekoľkými stovkami miništratov putovali k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína

Bratislava: Kurz Dominik

Karloveskí birmovanci absolvovali víkendovú duchovnú obnovu – tzv. kurz Dominik.

Pozvánka na duchovnú obnovu

O láske a odpustení s pátrom Eliasom Vellom OFMConv.

Miništranti BA: Jarné prázdniny

Mladší karloveskí miništranti mali jarné prázdniny spestrené všakovakými aktivitami.

Stretnutie rehoľníkov s biskupmi

Na sviatok Obetovania Pána pozýva biskup všetkých rehoľníkov, ktorí pôsobia v jeho diecéze, na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa zasväteného života.

Zjavenie Pána v kláštoroch

Na slávnosť Zjavenia Pána, keď sa bratia po sviatkoch zídu, je zvykom vykonať posviacku kláštorných priestorov

Katechéza o novej encyklike

V piatok 20. novembra bola v bratislavskom minoritskom kostole predstavená posledná encyklika pápeža Františka Laudato si’.

Duchovná obnova gymnazistov

Tak ako minulý rok, aj tento rok sme sa prváci a druháci Gymnázia svätého Františka v Bratislave zúčastnili trojdňovej

Koncert pre sv. Františka

Dňa 7. októbra po večernej sv. omši v minoritskom kostole v Bratislave sa uskutočnil koncert s názvom Obnovme „náš dvor“.

Stretnutie juniorov v BA

V nedeľu 18. októbra popoludní  sa františkánski, kapucínski a minoritskí juniori stretli v karloveskom minoritskom kláštore.

Františkánske trojdnie - Assisi

V našom bratislavskom kláštore sa pred sviatkom Sv. Franitška konala duchovná obnova.