Bratislava: Mládež sa modlila za mier

Mladí zo spoločenstva Misia Máriina a bratia minoriti sa spolu s farníkmi modlili počas celonočnej adorácie z 18. na 19. marca za pokoj na Ukrajine

Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu

Na 3. pôstnu nedeľu z kláštornej kaplnky v Spišskom Štvrtku sa nám prihovára brat Roman Gažúr.

Pozvánka na obnovu pre mladých mužov

Mlaých mužov stredoškolákov, vysokoškolákov i pracujúcich pozývame v dňoch 25. - 27. marca 2022 na pôstnu duchovnú obnovu do nášho bratislavského kláštora.

Pozvánka na celonočnú adoráciu

Bratia minoriti a mladí zo spoločenstva Misia Máriina vás v piatok o 21:00 pozývajú do kostola sv. Františka v Karlovej Vsi na celonočnú adoráciu Sviatosti Oltárnej, počas ktorej budeme prosiť o mier na Ukrajine.

Duchovné cvičenia spoločenstva Misia Máriina

Od 10. do 13. marca tohto roku 32 členov zo spoločenstva Misia Máriina spolu s karloveským pánom farárom pátrom Adamom si vykonalo pôstne duchovné cvičenia.

Pôstna duchovná obnova rodín

V sobotu 12.marca, vyrazilo asi desať rodín nášho farského spoločenstva na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorú viedol P. Lucián.

Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu

Brat Tomáš premenil Demänovskú horu na Horu premenenia a pozýva nás k oslave nedele.

20. výročie posviacky Kostola

V stredu 9. marca 2022 farnosť sv. Michala Archanjela v Bratislave oslávila 20. výročie posviacky farského Kostola sv. Františka z Assisi.

Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu

Aký je zmysel pôstnych praktík? Sú ony samé o sebe cieľom? Odpoveď ponúka páter Marek Redlich.

Pomôžme Ukrajine

Situácia ľudí na Ukrajine sa zhoršuje zo dňa na deň. Pomôžme im materiálne.

Od minoritov z Ukrajiny

Pred chvíľkou sme dostali informáciu od našich bratov z Ukrajiny.

Mládežnícky výlet na Katarínku

Celé sa to začalo spoločným nápadom podniknúť výlet, počas ktorého by sme zažili niečo nové, strávili spolu viac času a pocítili radosť i Božiu prítomnosť.